xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.ยึดทรัพย์คดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟ 128 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - สำนักงาน ปปง. มีมติยึดอายัดทรัพย์อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ กับพวก ฐานฟอกเงิน ยักยอกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมมูลค่ากว่า 128 ล้านบาท

วันนี้ (8 ธ.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 ในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คือ รายคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่ นายบุญส่ง อดีตประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก ร่วมกันกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตหลายครั้ง

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า โดยการนำเงินออกจากสหกรณ์ฯ ไปซื้อที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ เป็นจำนวนมาก และร่วมกันปกปิดการลักทรัพย์โดยการทำเอกสารการกู้เงินปลอมและมติของคณะกรรมการเพื่อปิดบังไม่ให้คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีทราบถึงการกระทำความผิด อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามมาตรา 3(14) และ 3(18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ในคดีนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 93 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและที่ดิน) พร้อมดอกผล รวมมูลค่าประมาณ 128 ล้านบาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542”

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า “ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยกฎหมายฟอกเงิน” ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทร.แจ้งหรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1710


กำลังโหลดความคิดเห็น