xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.จัดเสวนา “รู้เขา รู้เรา ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ” ให้ความรู้วัยรุ่นสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส.เชิญ 3 จิตแพทย์วัยรุ่น ร่วมเสวนาสร้างความรู้และความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง และเยาวชน แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ลดความเสี่ยงวัยรุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

วันนี้ (16 ส.ค.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 40.6 ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว ขาดความรักและความอบอุ่น ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากทั้งการที่พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กเยาวชนต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจนเกิดความขัดแย้ง กลายเป็นการไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน และการทะเลาะเบาะแว้งกัน จนนำไปสู่การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่หลากหลายของเด็กเยาวชนในปัจจุบัน

นายนิยมเผยอีกว่า วัยรุ่นถือเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกมิติ เป็นวัยที่มีพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขณะเดียวกันธรรมชาติของพัฒนาการเป็นวัยที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง ต้องการการยอมรับ ให้คนอื่นเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ด้วยสภาวะจิตใจที่เปราะบางตามธรรมชาติของวัยรุ่น ความอดทนและการยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งเร้ารอบตัวจึงมีค่อนข้างน้อย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่น หากครอบครัวและคนรอบข้างไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน อาจจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อกันที่ไม่เหมาะสมในระยะยาว

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนดจัดเสวนา “รู้เขา รู้เรา ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ” โดยเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแลวัยรุ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในครอบครัว และสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยการเสวนาครั้งนี้ได้นำองค์ความรู้ในเชิงจิตวิทยาวัยรุ่น ควบคู่กับการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง มีความเข้าใจ สามารถดูแลช่วยเหลือให้วัยรุ่นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดงานเสวนาฯ 3 ครั้ง ณ สำนักงาน ป.ป.ส.(ดินแดง) ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ส.ค. 63 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. หัวข้อ “รวมพลังบวก รั้วบ้าน รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน สู่ภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นต้านยาเสพติด” วิทยากร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และตัวแทนเยาวชน, ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 63 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. หัวข้อ “เป็นวัยรุ่นมันยากอย่างไร” วิทยากร นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และตัวแทนเยาวชน และ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ก.ย. 63 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. หัวข้อ “ปลดล็อก...โรคฮิตที่เกิดจากวัยรุ่น” วิทยากร พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และตัวแทนเยาชน

นายนิยมกล่าวต่อว่า การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนในครอบครัว จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ลดช่องว่างและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการป้องกันยาเสพติดได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า “รู้เขา” นั่นหมายถึง รู้ความคิด จิตใจ ความต้องการของลูกหลาน และ “รู้เรา” นั่นหมายถึง รู้ความคิด จิตใจ ความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นจึง “ไม่ต้องรบ ไม่มีแพ้ ไม่มีชนะ” หมายถึงความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่มีความขัดแย้งกัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง เอาชนะคะคานกัน ส่งผลให้ครอบครัวเข้มแข็งได้ และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเยาวชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ (ฟรี) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1137 หรือกด *1808 หรือ ลงทะเบียนผ่าน QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาฯ ผ่านทางเฟซบุ๊ก สำนักงาน ป.ป.ส. www.facebook.com/ONCB.TH


กำลังโหลดความคิดเห็น...