xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.เชิญชวน ม.ปลาย-อาชีวะ ร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ “คนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ป.ป.ส.หารือภาคี สร้างเกราะป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนช่วงโควิด-19 ปรับกิจกรรมรูปแบบออนไลน์มากขึ้น พร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในชุมชน

วันนี้ (4 มิ.ย.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส.ร่วมกับหน่วยงานภาคี ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมการปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน รวมกว่า 50 คน

นายนิยมเผยอีกว่า ในที่ประชุมรับทราบแผนการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้เดิม แต่มีการปรับกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) เพื่อนำไปใช้ตามบริบทหน่วยงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด SAVE ZONE NO NEW FACE” และสำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face” (YouthTubers) ที่กำหนดจัดขึ้นในห้วงสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (มิ.ย.-ก.ย. 63) ที่กำลังจะมาถึง

นายนิยมกล่าวเพิ่มเติมว่า มติที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส.เสนอซึ่งเน้นการขับเคลื่อนงานใน 3 แนวทาง ได้แก่ การสร้างการรับรู้ การสร้างภูมิคุ้มกัน และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยเน้นวิธีการรูปแบบกิจกรรมออนไลน์และเน้นเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น EF, ทักษะชีวิต, ความรู้ยาเสพติด, การสร้างพลังบวก, การรู้จักคุณค่าในตน, กลุ่มเพื่อน เป็นต้น โดยสำนักงาน ป.ป.ส.สนับสนุนองค์ความรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสั้น ฯลฯ สื่อข้อมูลวันต่อต้านยาเสพติด สื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย และคู่มือการป้องกันยาเสพติด (ทักษะสมอง ทักษะชีวิต จิตสังคมบำบัดในโรงเรียน ฯลฯ) สำหรับสนับสนุนให้หน่วยงานได้นำไปปรับใช้ตามบริบท

“ทั้งนี้ ข้อสรุปจากที่ประชุม สำนักงาน ป.ป.ส.จะนำเสนอต่อในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 ที่กำหนดจัดขึ้นภายในเดือน ก.ค. 63 เพื่อให้การดำเนินการต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการลดความต้องการยาเสพติด มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี รวมทั้งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้ โดยเริ่มต้นด้วยการช่วยกันสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังบุตรหลาน คนในครอบครัว ชุมชน สังคมของตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่และให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยการร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด หากพบเห็นพฤติกรรมของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทร. สายด่วน ป.ป.ส.1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”


กำลังโหลดความคิดเห็น...