xs
xsm
sm
md
lg

“ดีเอสไอ” ปลูกต้นกล้าแห่งความดี และจัดตั้งตู้ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผู้บริหาร-ข้าราชการ ดีเอสไอ ร่วมปลูกและแจกต้นไม้ โครงการจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมตั้ง “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 09.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล, พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์, พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีดีเอสไอ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ร่วมกันปลูกต้นไม้และแจกพันธุ์กล้าไม้ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ประกอบกับในวันที่ 3 มิ.ย. 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมีนโยบายให้กระทรวงยุติธรรมให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จึงมีดำริให้ดีเอสไอจัดตั้ง “ตู้ดีเอสไอ ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อประชาชน” ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ริมถนนแจ้งวัฒนะ รวมทั้งจัดตั้งบริเวณที่ทำการของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่ภาคต่างๆ อีกจำนวน 10 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นสื่อกลาง ในการแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น สำหรับแบ่งปันช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง

โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละบริจาคสิ่งของไว้ที่ตู้ดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาบริจาคในตู้ (กำหนดเปิด-ปิดตู้ ในวันและเวลาราชการ) เพื่อร่วมทำบุญแบ่งปันด้วย อันเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กำลังโหลดความคิดเห็น...