xs
xsm
sm
md
lg

“ราชทัณฑ์” ไล่ออกข้าราชการกระทำผิด รวม 15 ราย ทั้งยาเสพติด-รับสินบน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “อธิบดีคุก” พิจารณาไล่ออกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ประพฤติมิชอบ อาทิ ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เรียกรับสินบนจากผู้ต้องขัง นำมือถือเข้าเรือนจำ ให้มีเพศสัมพันธ์กับเมียที่มาเยี่ยม ฯลฯ รวม 15 ราย

วันนี้ (20 พ.ค.) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสียทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 15 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 12 ราย มีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่ 1. ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง (2 ราย) 2. ยึดโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขัง แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาและวินัย (1 ราย) 3. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในเรือนจำ (1 ราย) 4. ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (1 ราย)

พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยอีกว่า 5. ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และตัดต้นไม้ของเรือนจำโดยไม่รับอนุญาต (1 ราย) 6. มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน (1 ราย) 7. ลักลอบนำยาแก้ปวดเฉียบพลัน ทรามาดอล เข้าไปให้ผู้ต้องขังรับประทานและจำหน่ายในเรือนจำโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (1 ราย) 8. เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (1 ราย) และ 10. ขาดราชการเกิน 15 วัน (3 ราย) ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ 1 ราย กรณี ถูกกล่าวหาว่านำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน รวมถึงมีมติ ปลดออกจากราชการอีก 2 ราย เป็นกรณี ขาดราชการเกิน 15 วัน 1 ราย และรับเงินเป็นค่าตอบแทนลักลอบนำบุหรี่เข้าภายในเรือนจำ 1 ราย

“กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิดจึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...