xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านออนไลน์ ลดแพร่เชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ปปง. เปิดช่องทางอำนวยความสะดวกประชาชน เน้น! เว้นระยะห่างทางสังคม ลดโอกาสเสี่ยงโควิด-19

วันนี้ (16 เม.ย.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยเน้นย้ำทุกภาคส่วนเรื่องการลดความแออัดในสถานที่ชุมชนและสถานที่ทำงาน โดยการใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมและพิจารณาจัดทำแผนการเหลื่อมวัน เวลา การทำงานภายในหน่วยงาน

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงาน ปปง. โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ และสร้างการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและลดความจำเป็นในการเดินทางและความแออัดภายในหน่วยงาน โดยกำหนดช่องทางการให้บริการประชาชน เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ดังนี้ 1. การร้องเรียน แจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 1.1 ไปรษณีย์ (จ่าหน้าซอง สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) 1.2 เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. : www.amlo.go.th 1.3 E-mail : mail@amlo.go.th 1.4 Facebook : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง. 1.5 Application Line ID : AMLO 1710 และ1.6 สายด่วน ปปง. 1710

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวต่อว่า 2. การยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย ดังนี้ 2.1 ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซอง สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย..........”) 2.2 ยื่นผ่านระบบ QR Code ของแต่ละรายคดี บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องฯ ต้องระบุชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

“สำนักงาน ปปง. มุ่งการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนโปรดปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. และ เฟซบุ๊ก สำนักงาน ปปง. อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 ตามวันและเวลาราชการ” พล.ต.ต.ปรีชา กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...