xs
xsm
sm
md
lg

"กรมบังคับคดี" งดขายทอดตลาดทรัพย์สิน เดือน เม.ย.นี้ ลดแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - "อธิบดีกรมบังคับคดี" แจงยกเลิกขายทอดตลาดตลอดเดือน เม.ย. ลดเสี่ยงโควิด-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมเปิดให้บริการระบบยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ (4 เม.ย.) นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ของประเทศ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมาตรการที่ 5 ด้านการป้องกัน กำหนดให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงาน งดการจัดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก หรือมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยง ลดโอกาสในการแพร่รระบาดของโรค

นางอรัญญา กล่าวอีกว่า กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในด้านการบังคับคดี ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี เป็นภารกิจที่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมบังคับคดีได้รายงานศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในคดีที่มีกำหนดขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 30 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 (2) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่งดการขายทอดตลาดได้ที่ WWW.led.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด สาขาทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้เพิ่มช่องทางในการยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ชั้นบังคับคดีได้มากยิ่งขึ้น โดยลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th จากนั้นระบบจะแจ้งผลวันนัดผ่านทางอีเมล์ที่ลูกหนี้ได้แจ้งไว้ และ วันเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านทางอีเมล์ โดยลูกหนี้ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความแออัด ลดความเสี่ยง และลดโอกาสการติดเชื้อของโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ทั้งนี้ ระบบยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เบอร์โทรศัพท์ 0 2881 4840, 0 2881 4940, 0 2887 5072 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด สาขาทั่วประเทศ"
กำลังโหลดความคิดเห็น...