xs
xsm
sm
md
lg

ผอ.โรงเรียน กิ๊ก เด็กหญิง ม.2 ไม่น่ารอดคุก ผู้ปกครองช่วยเหลือเข้าข่ายผิดด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR ONLINE - “นายธวัชชัย ไทยเขียว” รองปลัด ยธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ผอ.โรงเรียน จ.นครราชสีมา ชู้สาว เด็กนักเรียน 14 ปี กระทำผิดอาญายอมความไม่ได้ หากพ่อแม่ยินยอมผิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก

สืบเนื่องจากกรณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อายุ 51 ปี พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ถูกร้องเรียนหลังมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้กับเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.2 อายุ 14 ปี โรงเรียนเดียวกัน กระทั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีคำสั่งย้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าว ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน 7 วัน หากพบความผิดจริงมีโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออก และ ความผิดทางอาญาฐานพรากผู้เยาว์เด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี

ล่าสุด วันนี้ (25 ม.ค.) เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ โฆษกกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “คุกครับคุก....!? กรณี ผอ.ร.ร. มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.2 เป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ และหากบิดามารดายินยอมเข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ซึ่งเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้ ขณะที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26(3) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และมาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น บิดามารดาหรือผู้ปกครองยินยอมอาจเข้าข่ายส่งเสริมหรือยินยอมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ มาตรา 26 (3)”กำลังโหลดความคิดเห็น