xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.ตรวจเยี่ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนล่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตามนโยบายป้องกัน - แก้ไขปัญหายาเสพติด ใน 3 มาตรการหลัก ตามแผนประชารัฐร่วมใจ

วันนี้ (31 ก.ค.) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 พ.ต.อ.สามารถ จูเทศ ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม และ มีผู้ได้รับทุนครั้งนี้ จำนวน 62 ราย

สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. การป้องกัน 2. การปราบปราม 3. การบำบัดรักษา ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี 2559 - 2560 โดยนโยบายด้านการบำบัดรักษานั้น ได้มุ่งเน้น “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาส ผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด ได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานให้ทำ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษานำทุนไปประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 1,548 ราย สำหรับในปี 2560 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีผู้รับทุนรวมจำนวน 142 ราย รายละประมาณ 20,000 บาท

จากนั้น เวลา 14.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของบ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พล.ต.ต.สมจิตร์ ทองแท่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พ.ต.อ.นิคม สภาพพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และ นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง แต่ด้วยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการของชุมชน ทำให้การแพร่ระบาดยาเสพติดลดลง จนกระทั่งปัจจุบันบ้านหนองบัวอยู่ในสถานะหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาผู้ค้า - ผู้เสพยาเสพติด และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตามนโยบาย “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาส ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินโครงการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่กลับตัวกลับใจได้นั้น ได้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2560 รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งความคิดเห็น และความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกำลังโหลดความคิดเห็น...