xs
xsm
sm
md
lg

ถกเดือด ก.ตร.เปิดตำแหน่ง ผบช.ตำรวจท่องเที่ยว เซตเก้าอี้ บช.ภ.9 - ทท.พรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ที่ประชุม ก.ตร. นัดถกเก้าอี้ บช.ภ.9 และตั้ง บช.ทท. พรุ่งนี้ ควบรวมสิ้นปีงบประมาณ 2560 จะมีข้าราชการตำรวจระดับชั้นยศ พล.ต.อ. ในตำแหน่งรอง ผบ.ตร. และเทียบเท่า เกษียณอายุ 4 ราย

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) นัดประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 6/2560 เวลา 10.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. โดยมีวาระน่าสนใจ อาทิ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ สิ้นปีงบประมาณ 2560 กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9) ใหม่ การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) ภายหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. ... มีการเสนอยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ควบรวมกับ บช.ภ.9 และตั้ง บช.ทท. และหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

สำหรับการกำหนดตำแหน่งใน บช.ภ.9 และ บช.ทท. นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้วิธีการวิเคราะห์ตำแหน่งโดยใช้วิธีตัดโอนตำแหน่งจากหน่วยที่ยุบเลิกไป โดยในตำแหน่งระดับสารวัตรขึ้นไปไม่มีการเพิ่มอัตราใหม่ ในส่วนของตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตัดโอนมาจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบช.ศชต.) ที่ยุบหน่วย โดยใน บช.ทท. จะมีตำแหน่ง ผู้บังคับการ 4 ตำแหน่ง คือ ผบก.อก.ทท. และ ผบก.ทท.1 - 3 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัดโอนมาทั้งสิ้น ซึ่งในที่ประชุม ก.ตร. จะพิจารณา ว่า การกำหนดตำแหน่งใหม่ ชั้นนายพล โดยใช้วิธีการตัดโอนนั้นจะต้องให้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เห็นชอบด้วยหรือไม่ โดยใน ก.ตร. ครั้งนี้ยังไม่มีวาระการพิจารณาตัวบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง

ขณะที่มีรายงานว่า ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 มีข้าราชการตำรวจระดับชั้นยศ พล.ต.ต. เกษียณอายุราชการ 76 ราย โดยชั้นยศ พล.ต.อ. ในตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และเทียบเท่า เกษียณอายุ 4 ราย ประกอบด้วย พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ10) พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. ชั้นยศ พล.ต.ท. ตำแหน่งระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 2 ราย ประกอบด้วย พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา พล.ต.ท.ไพศาล เชื้่อรอด ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) เกษียณ 5 ราย ประกอบด้วย พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผบช.ตชด. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอำพร จเรตำรวจ (สบ8)

มีรายงานว่า ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะเสนอ ก.ตร. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นนายพล ตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่งชั้นนายพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่ ให้มีผลในวันที่ 31 ก.ค. โดยเป็นตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยจะแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ชั้นยศ พล.ต.อ. 10 ตำแหน่งนั้น คาดว่า จะแต่งตั้งผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่จะเกษียณขึ้นติดยศ พล.ต.อ. ก่อนเกษียณ 2 ราย คือ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ และพล.ต.ท.ไพศาล

ขณะที่ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ชั้นยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ จำนวน 20 ตำแหน่ง คาดว่า จะแต่งตั้งจาก รอง ผบช. ที่จะเกษียณ ในสิ้นปี 2560 ขึ้นติดยศ พล.ต.ท.ก่อน เกษียณ เบื้องต้นประมาณ 15 ราย อาทิ พล.ต.ต. ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผบช.น. พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์ รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว รอง ผบช.กมค. พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์ รอง จตร. พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล รอง ผบช.สทส. พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง รอง ผบช.สกพ. พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ รอง ผบช.ภ.1 และ พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.3

ส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ชั้นยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ 30 ตำแหน่ง เบื้องต้นคาดว่า จะมีการแต่งตั้งรอง ผบก. จะเกษียณ ได้ติดยศ พล.ต.ต. ก่อนเกษียณ ประมาณ 25 ราย อาทิ พ.ต.อ.อนุสรณ์ งามชื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.อ.ชัยธวัช ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พ.ต.อ.กิตติคุณ พูลสมบัติ รอง ผบก.น.2 เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...