xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.เซ็นแล้วนั่ง 15 โรงพัก 24 ด่าน ตม.รายงานตัว 11 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ผบ.ตร. เผย วันนี้ออกคำสั่ง 70 กว่าเก้าอี้ นั่ง 15 โรงพัก 24 ด่าน ตม. ใหม่ สั่งรายงานตัวพรุ่งนี้ 11 พ.ค.

วันนี้ (10 พ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้ง รอง สว.- รอง ผบก. วาระ 2558 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีผู้บัญชาการหน่วยต่าง ๆ เข้าชี้แจงบัญชีแต่งตั้ง

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า การประชุมกลั่นกรองครบทุกหน่วยแล้ว เสร็จแล้วไม่มีสะดุด วันนี้พิจารณามากกว่าพันตำแหน่ง แต่ยังมีส่วนที่ตำแหน่งพัวพันกันหลายกองบัญชาการก็ต้องตรวจสอบ ทำให้วันนี้จะทยอยออกคำสั่งบางส่วน และจะพยายามออกคำสั่งให้ครบทุกหน่วยทั่งประเทศภายใน 1 - 2 วันนี้ โดยทุกคำสั่งจะมีผลในวันที่ 11 พฤษภาคม แต่จะระบุให้ไปรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม แต่เนื่องจากวันนี้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 105 ง ราชกิจจาลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2559 จัดตั้งสถานีตำรวจใหม่ และยุบเลิกเขตอำนาจรับผิดชอบขอบโรงพัก และ ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือ เขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่15 ) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลในวันพรุ่งนี้ (11 พฤษภาคม) วันนี้ตนจะออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจกว่า 70 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจแห่งใหม่ ในวันพรุ่งนี้เป็นกรณีเฉพาะ โดย ให้คำสั่งมีผลวันที่ 11 พฤษภาคม และต้องปฏิบัติหน้าที่ทันที เนื่องจากสถานีตำรวจแห่งใหม่จำเป็นต้องมีตำรวจปฏิบัติหน้าที่

รายงานข่าวระบุว่า ให้ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือ เขตพื้นที่การปกครองของ สภ.เมืองนนทบุรี สภ.เมืองขอนแก่น สภ.เมืองเชียงราย สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สภ.เมืองพะเยา สภ.เมืองแพร่ สภ.เมืองลําปาง สภ.เมืองลําพูน สภ.เมืองกระบี่ สภ.ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต สภ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ให้จัดตั้งสถานีตํารวจเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี สภ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น สภ.บ้านเป็ด สภ.เมืองไหม สภ.เวฬุวัน จ.ขอนแก่น สภ.บ้านดู่ จ.เชียงราย สภ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ สภ.แม่กา จ.พะเยา สภ.พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ สภ.เขลางค์นคร จ.ลําปาง สภ.นิคมอุตสาหกรรม จ.ลําพูน สภ.อ่าวนาง สภ.เกาะพีพี จ.กระบี่ สภ.สาคู จ.ภูเก็ต สภ.บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี

ขณะที่ให้เปลี่ยนแปลงชื่อ สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นสภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต สภ.ทุ่งทอง จ.ภูเก็ต เป็น สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ขณะเดียวกัน ให้ยกเลิกเขตอํานาจการรับผิดชอบ หรือ เขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ในส่วนของตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดสมุทรสาคร ตม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตม. จ.พระนครศรีอยุธยา ตม. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตม. จังหวัดนครปฐม ตม. จังหวัดลพบุรี ตม. จังหวัดอํานาจเจริญ ตม. จังหวัดขอนแก่น ตม. กาบเชิง ตม. จังหวัดเชียงใหม่ ตม. จังหวัดเชียงราย ตม. จังหวัดตาก ตม. จังหวัดน่าน ตม. จังหวัดพิษณุโลก ตม. จังหวัดนครสวรรค์ ตม. จังหวัดสตูล ตม. จังหวัดระนอง ตม. จังหวัดยะลา และ ตม. ปาดังเบซาร์ และให้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําพูน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลําปาง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกําแพงเพชร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...