xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดปทุมจัดงาน 111 ปีเมืองธัญบุรี

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตพิธีเปิดงาน 111 ปี เมืองธัญบุรีเทศบาลนครรังสิต นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผวจ.ปทุมธานี ได้เข้าร่วมเปิดงาน 111 ปี เมืองธัญญบุรี ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
ปทุมธานี-รมช.ศึกษาเปิดงาน 111 ปีเมืองธัญบุรี ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พร้อมจัดแสดงสินค้า OTOP และของดีเมืองธัญบุรีมากมาย ส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันยาวนาน

วันนี้ (13 มี.ค.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตพิธีเปิดงาน 111 ปี เมืองธัญบุรีเทศบาลนครรังสิต นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผวจ.ปทุมธานี ได้เข้าร่วมเปิดงาน 111 ปี เมืองธัญญบุรี ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระราชาผู้มีมหาคณูปการต่อพระสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวเมืองธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน เทศบาลนครรังสิตจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการเมืองธัญบุรี 111 ปี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ประชาชนทั่วไป ในการจัดงานดังกล่าวให้สมพระเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้ทุกภาคส่วนมีความแน่นแฟ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอธัญบุรีต่อประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพที่เกิดจากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิ่น

ด้านนายกเทศมนตรีนครรังสิตกล่าวว่า โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น จัดให้มีการบรรเลงดนตรีออเคสตราและวงดนตรีไทย, การแสดงศิลปะพื้นบ้าน, จัดประดับธงธัญบุรี 111 ปี ในเขตเทศบาลนครรังสิต, กิจกรรมแสดงการแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นการน้อมฯ รำลึก, กิจกรรมการประกวด เช่น การประกวดพานพุ่มจากกลีบบัว, การประกวดสำรับเสวยพระพุทธเจ้าหลวง, การประกวดส้มตำไทยประกอบลีลา, การประกวดอาหารจากบัวหลวง, การประกวดบัวสวยงาม (บัวผัน), จัดให้มีซุ้มถ่ายภาพการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคกิจกรรมภาพถ่ายเล่าเรื่อง, การออกร้านสินค้าประดิษฐ์ สินค้าทำมือ และผลิตภัณฑ์ OTOP

ภายในงานมีการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในชื่อชุด “แฟชั่นธัญญบุรีราชธานีแห่งข้าว และสีสันแห่งดอกบัว” สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่เขียวชอุ่มแห่งท้องทุ่งสีทอง ให้สมกับนาม พระนามพระราชทาน โดยคณะ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ “แฟชั่นสีสันบัว ร้อยสิบเอ็ดปี ธัญบุรีเมืองปทุม และเทิดไท้องค์ราชินี” สะท้อนความงามและสีสันของบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมผ้าไทย อันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเพื่อสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ได้ทรงมีการสนับสนุนให้ผ้าทอไทยได้เผยแพร่สู่สากล จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งงาน “111 ปี เมืองธัญญบุรี” จัดขึ้นในวันที่ 11-14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ณปภัช เจริญผล โทร. 08-9367-9646

อำเภอธัญบุรีเดิมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “ทุ่งหลวง” ของมณฑลกรุงเทพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาที่ดินในทุ่งหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎรด้วยการที่จะมีคลองขึ้นในบริเวณทุ่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการขุดคลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นต้นมา และได้พระราชทานนามว่า “คลองรังสิตประยูรศักดิ์” ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการให้สถาปนาเมืองธัญบูรีขึ้น ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ทำการเมืองด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2445 ธัญญบูรีมีฐานะเป็นเมืองจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2475 จึงถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และสถานศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มี.ค. 56 นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...