xs
xsm
sm
md
lg

โรงแรมในปั๊มน้ำมัน

เผยแพร่:   โดย: กิตตินันท์ นาคทอง

โรงแรมในปั๊มน้ำมันเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่เป็นผู้แทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง นำพื้นที่โดยรอบมาต่อยอดธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติม รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...