xs
xsm
sm
md
lg

ชาวเน็ตจีนชื่นชมไทยออก “กฎหมายคู่ชีวิต” แห่โพสต์ภาพซีรีย์ไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพเอเอฟพี)
กลุ่มสื่อต่างชาติ รายงาน (11 ก.ค.) ชาวเน็ตจีนแห่คอมเมนต์ชื่นชม ครม. ไทยที่เห็นชอบร่างกฎหมายคู่ชีวิต และพากันโพสต์ภาพตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศในซีรีย์ของไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. .... และ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ และให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ชาวจีนบางส่วนได้ใช้ “เวยปั๋ว” แพลตฟอร์มคล้ายทวิตเตอร์ในจีนโพสต์ภาพตัวละครในซีรีย์ที่มีเนื้อหาแสดงความหลากหลายทางเพศ เช่น “เพราะเราคู่กัน 2gether The Series” และหวังว่านักแสดงที่ตนชื่นชอบจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้

บางคอมเมนต์เห็นว่า การออกกฎหมายของไทยอาจจะกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในจีนสนับสนุนกฎหมายในลักษณะเดียกวัน

ก่อนหน้านี้ จีนเองก็มีการพิจารณาเรื่องการแก้ไขกฎหมายแพ่งของจีนเพื่อให้รองรับการสมรสเพศเดียวกัน และเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 29 พ.ย. 62 อย่างไรก็ดี การพิจารณาแก้ไขกฎหมายแพ่งของจีนรอบล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฎบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสมรสเพสเดียวกันSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...