xs
xsm
sm
md
lg

“ม.ล.พลอยนภัส” ฝึกลูกออม ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินท รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...