xs
xsm
sm
md
lg

“ม.ล.พลอยนภัส” ฝึกลูกออม ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


>>“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2502

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงจัดโครงการ “#ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” เพื่อรำลึกถึง พระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออม จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออมเงิน" โดยศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตามรอยพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ร่วมออมเงินเพื่อสมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสุดท้าย ที่ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยที่ผ่านมานั้น เปิดให้เหล่าเซเลบริตี้ใจบุญ อาทิ มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, วัฒนวงษ์-สนิทนาถ-ภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, ครอบครัวลีนุตพงษ์ อภิชาติ-ม.ล.พลอยนภัส-ธีทัต, กุณฑิณี ไกรฤกษ์ และ โสภิตนภา ชุ่มภาณี และผู้ที่สนใจสามารถแลกรับกระปุกออมเงินวิทยุสื่อสาร บริเวณคริสตัล คอร์ท ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างเนื่องแน่น

สำหรับ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ กล่าวว่า “ความที่เราเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจะปลูกฝัง เรื่องการออมเป็นสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนประชาชนของพระองค์อยู่เสมอ โดยพวกเราทุกคน จะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน และธนาคารจะเข้ามารับฝากเงินที่โรงเรียนเป็นประจำทุกเดือน ตอนนั้น คุณแม่ให้เงินไปโรงเรียนวันละ 5 บาท เราก็ไม่ยอมใช้อะไร เพราะอยากเก็บเงินไว้ฝากธนาคาร ซึ่งคือความภูมิใจที่ได้มี บัญชีเงินเก็บเป็นของตัวเอง และก็ยังคงเก็บอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเราได้นำนิสัยการออมเงินที่ถูกปลูกฝังมานี้ ถ่ายทอดสู่ลูกของเราเองด้วย หลังจากที่ลูกเริ่มเข้าใจเรื่องเงิน เรื่องตัวเลข ก็จะสอนให้เขาให้เข้าใจเรื่องการเก็บออม ซึ่งเขาก็ได้นำเงินที่ออมได้มาซื้อของขวัญให้ในวันแม่ที่ผ่านมา การออมนอกจากจะทำให้เขาเห็นคุณค่าของเงินแล้ว ยังทำให้เขารู้จักรักษาของและเห็นความสำคัญของของทุกชิ้นมากขึ้นด้วย เพราะรู้แล้วว่ากว่าจะได้เงินมาซื้อของ ไม่ใช่เรื่องง่าย”

สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” สามารถนำกระปุกออมสินที่มีเงินออมเต็ม กระปุกขนาดใดก็ได้เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาและรับกระปุกที่ระลึกฯ แบบที่ 3 กระปุกออมเงินพระราชพาหนะทรงงานในเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ บริเวณคริสตัล คอร์ท ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (มีจำนวนจำกัด)

กำลังโหลดความคิดเห็น...