xs
xsm
sm
md
lg

สังคมไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ "ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช" ในวัย 90 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช (สกุลเดิม ยุกตะเสวี; เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2474) เป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชาสมาศัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเป็นอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติคนที่ 10


สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2489 ด้วยความสนใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นผู้ที่แตกฉานทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เยาว์วัย


ท่านมีคำนำหน้าชื่อว่า “คุณหญิง” ตั้งแต่อายุ 30 ปี และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นลำดับมา กระทั่งปี พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายใน จึงได้คำนำหน้าชื่อเป็น “ท่านผู้หญิง” นับแต่นั้นมา รวมทั้งได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สาขาบริหารงานสังคม จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รางวัลโล่ทองคำประกาศเกียรติคุณมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย และอื่นๆ ถึงกระนั้น ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์จนได้รับประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550”


ท่านสมรสกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวณิช มีบุตรี 1 คนคือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญของเมืองไทยคนหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาท่านผู้หญิงสุมาลี เป็นผู้บุกเบิกและสร้างตำนานบทบาทสตรีไทยในเวทีโลกและสังคมไทย ทั้งยังทำงานเพื่อการกุศล ช่วยงานมูลนิธิต่างๆ ในประเทศไทยมาตลอดทั้งชีวิตของท่าน

Celeb Online ขอแสดงความเสียใจ และกราบแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านผู้หญิงสุมาลี มา ณ ที่นี้ด้วย

#celebonline #celeb #gossip #ท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกวณิช #ถึงแก่อนิจกรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น