xs
xsm
sm
md
lg

รวมพลคนรักษ์โลก ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในแบบ Green New Normal

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, ภาณุเดช เกิดมะลิ และดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ECOTOPIA เมืองแห่งคนรักษ์โลก และบริษัท Environman จำกัด ร่วมกัน Co-create จัดงาน “The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอนโรคไปใครเจ็บ” ซึ่งได้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน โดยมีอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด และวิลาวัณย์ ปานยัง ผู้ร่วมก่อตั้ง Environman ให้การต้อนรับ งานจัดตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2563 ณ ECOTOPIA ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธานเปิดงาน, อุสรา ยงปิยะกุล และวิลาวัณย์ ปานยัง
งานนี้รวบรวมองค์กรต่างๆ จากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน มาร่วมนำเสนอถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมกิจกรรม นิทรรศการมากมายที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบของ New N หรือเรียกว่า Green New Normal

วิลาวัณย์ ปานยัง, ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์, ดร.สาธิต ปิตุเตชะ และอุสรา ยงปิยะกุล
เปิดเวทีเสวนาพูดคุยถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไขไปพร้อมกัน โดยมี ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร, นันทิชา โอเจริญชัย, นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, อเล็กซ์ เรนเดลล์, จิรพัฒน์ ฐานสันโดษ, ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์, ดร.ชญาน์ จันทวสุ, นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร, ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ดร.ปิยาภรณ์ ภาสกานนท์, พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ภาณุเดช เกิดมะลิ, ธันณี ศรีสกุลไชยรัก, วีนัส อัศวสิทธิถาวร ร่วมงาน

ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ดร.ปิยาภรณ์ ภาสกานนท์, พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา และ นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 และยังคงเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งเปิดจุดรับบริจาคให้กับ 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน : รับบริจาคขยะพลาสติกทั้งพลาสติกยืดและพลาสติกแข็ง โดยขยะพลาสติก ต่างๆจะถูกนำไปส่งต่อให้กับองค์กรภาคีในเครือข่ายได้นำไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม 2. AIS E-Waste : รับบริจาค ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ, หูฟัง และเพาเวอร์แบงก์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill ทั้งระบบ ช่วยลดการรั่วไหลของสารเคมีลงสู่แผ่นดินและแหล่งน้ำอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 3. โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” : รับบริจาคกล่องทุกประเภท ซองกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุด โต๊ะ เก้าอี้กระดาษ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4. บริษัท TBC Ball : รับกระป๋องอะลูมิเนียมเก่ามารีไซเคิลเป็นกระป๋องใหม่ให้ทุกคนได้ใช้ซ้ำไม่สิ้นสุด 5. โครงการปันกัน : รับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีและอยากส่งต่อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ตุ๊กตา หนังสือ ของตกแต่งบ้าน โดยรายได้ที่ได้จากของมือจะถูกนำไปเป็นทุน เพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

วีนัส อัศวสิทธิถาวร และธันณี ศรีสกุลไชยรัก

ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ และคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์

นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์  และ ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล


กำลังโหลดความคิดเห็น...