xs
xsm
sm
md
lg

นิสสัน พัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตัวแทนนักเรียนจากโครงการระยะที่ 1 และ ราเมช นาราสิมัน
นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย นำโดย ราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท อัครพล แก้วพินิจ กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต และสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น (CARE International Japan) และมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) โดยพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิ เดินหน้าแผนดำเนินงานระยะที่ 2 ของ โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน (Youth Leadership Development : YLD) เพื่อขยายผลให้สามารถเข้าถึงนักเรียน 1,600 คน ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

สุรชัย นิลคำวงศ์ และพร้อมบุญ พานิชภักดิ์
ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการระยะแรก ที่ได้ฝึกอบรมนักเรียนกว่า 1,400 คน ซึ่งโครงการระยะที่ 2 นี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - มีนาคม 2566 กำหนดเป้าหมายอบรมนักเรียนไทยจำนวน 1,600 คน จาก 16 โรงเรียน ขยายโอกาสในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งหวังเสริมสร้างภาวะผู้นำ และทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจขนาดเล็ก ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


นอกจากนี้ นิสสันยังได้บรรจุโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อม นิสสัน วากุ-วากุ (Nissan Waku-Waku Eco School) เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบโลก พร้อมด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอ็กทีฟที่สนุกสนานสุรชัย นิลคำวงศ์

ตัวแทนนักเรียนจากโครงการระยะที่ 1


กำลังโหลดความคิดเห็น...