xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๑๙ “๒๐ ปี...เราไม่ลืม”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


>>นับแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ เป็นเวลาถึง ๒๐ ปีแล้วที่ทรงจากไป แต่พระราชจริยวัตรอันงดงาม พระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” นั้นยังคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยไม่รู้ลืม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และไทยเบฟเวอเรจ จัดงานนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๑๙ ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “๒๐ ปี...เราไม่ลืม” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

บรรยากาศงานเปิดอันเต็มไปด้วยผู้สนใจงาน “๒๐ ปี เราไม่ลืม” นั้นอบอวลไปด้วยรอยยิ้มอันแสนประทับใจของผู้ร่วมชมนิทรรศการ โดยระหว่างสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการนั้น นอกจากจะทอดพระเนตรอย่างทรงพระเกษมสำราญ เมื่อทรงพระดำเนินไปยังโซนสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ D.I.Y ที่ให้ผู้ร่วมงานเขียนข้อความถึง “สมเด็จย่า” บนภาพพระฉายาลักษณ์นั้น สมเด็จพระเทพฯ ทรงวาดภาพลายเส้นแทนข้อความ อันเป็นภาพของพระองค์เองกับสมเด็จย่า ซึ่งเป็นลายเส้นเดียวกับภาพพระฉายาลักษณ์ จากนั้นยังทรงทดลองวัดความดัน โดยทีมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ระหว่างนั้นทรงมีรับสั่งกับนักศึกษาพยาบาลว่า “เรียนพยาบาลดีแล้ว เพราะว่าตอนนี้พยาบาลกำลังขาดแคลน และคนที่กำลังเรียนอยู่ขอให้ตั้งใจเรียน จะได้มาดูแลคนไข้” โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างมากมาย อาทิ ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ, คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค, คุณหญิงทรงสมร คชเสนี, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

สำหรับนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๑๙ ภายใต้ชื่องาน “๒๐ ปี เราไม่ลืม” เป็นการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระอุปนิสัย ตลอดจนพระราชจริยวัตรในแง่มุมต่างๆ นำมาถ่ายทอด ร้อยเรียงด้วยถ้อยคำอันเป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยที่ยังทรงดำรงพระชนมชีพอันเป็นที่น่าจดจำ และทำให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จัก เรียนรู้เรื่องราวอันทรงคุณค่าจาก “สมเด็จย่า” ผู้ทรงสถิตอยู่ในใจไทยนิรันดร์

ภายในงานได้แบ่งนิทรรศการออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซน “คิดถึง” แม้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” จะเสด็จสวรรคตเป็นเวลา ๒๐ ปีแล้ว แต่พระราชจริยวัตรอันงดงาม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรยังคงอยู่ในใจคนไทยทุกคน, นิทรรศการโซน “Independence ไม่ยึดติด”, โซน “Slow life”, โซน “Green Living”, โซน “Care” และโซน “Value Added”

นอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มีโซนงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ D.I.Y โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตและสอนการทำถุงผ้า และที่คั่นหนังสือ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานฝีมือโปรดของ “สมเด็จย่า” โดยจะมีกล่องรับบริจาคสำหรับผู้สนใจสร้างสรรค์งานฝีมือ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กชาวเขาต่อไป และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานทุกคนได้สัมผัสและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หลากหลายชนิด จากฝีมืออันประณีตของชาวบ้าน และช่างฝีมือในโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนำมาจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอมือที่คัดมาเฉพาะชิ้นที่มีคุณภาพเยี่ยม งานเซรามิกเนื้อดีในหลากหลายรูปแบบ ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ที่ล้วนงดงาม และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำมาให้เลือกสรรมากมาย :: Text by FLASH
กำลังโหลดความคิดเห็น...