xs
xsm
sm
md
lg

60 พรรษา “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เจ้าหญิงน้อยผู้พอเพียงของปวงชนชาวไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระประสูติกาล พระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ยังความปลื้มปีติแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ และด้วยทรงประกอบพระราชกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ จึงทำให้วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรฯ ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”

ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร หรือ เจ้าหญิงน้อยแห่งปวงสยาม ทรงบำเพ็ญพระราชกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องพระราชประสงค์อยากให้ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกคนมีความสุขแบบพอเพียงบนผืนแผ่นดินเกิด นอกจากนี้ทูลกระหม่อมน้อยของเหล่าข้าราชบริพารทุกคน ยังทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระจริยวัตรเรียบง่ายและประหยัด จนทรงได้รับยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้าผู้พอเพียงแห่งปวงชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 Celeb Online Daily ขอขันอาสานำผู้อ่านทุกท่านไปร่วมซาบซึ้งในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและประหยัด ของ เจ้าฟ้าผู้พอเพียง แห่งปวงชนสยาม ผ่านของใช้ส่วนพระองค์
ฉลองพระบาทแบบหทาร
กระเป๋าทรง คุณเหี่ยว
สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามยิ่ง ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง ทรงใช้ชีวิตเรียบง่าย เช่น โปรด “ฉลองพระองค์” แบบง่ายๆ และสบาย ไม่เน้นความหรูหราอลังการ ที่สำคัญจะทรงใช้ฉลองพระองค์อย่างคุ้มค่า บางคราผู้ที่ติดตามข่าวในพระราชสำนักจะเห็นภาพที่สมเด็จพระเทพฯฉลองพระองค์ซ้ำกันตลอดการปฏิบัติพระราชกิจในวันนั้น หรือบางปีที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตแต่ละสถาบัน ก็จะทรงฉลองพระองค์ซ้ำกันแทบทุกปี

“คุณเหี่ยว” กระเป๋าทรงที่ บมจ.การบินไทย ได้ทูลเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ เพื่อใช้บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ อาทิ กล้องถ่ายรูป หนังสือ สมุดบันทึก ฯลฯ ในยามที่เสด็จฯปฏิบัติพระราชกิจยังต่างแดน และทุกครั้งที่เสด็จฯต่างประเทศ ก็จะทรงใช้กระเป๋าใบนี้เป็นประจำจนขาดถึงจะทรงเลิกใช้ จนข้าราชบริพารทุกคนจึงตั้งฉายากระเป๋าองค์นี้ว่า “คุณเหี่ยว”
กระเป๋าทำผ้าร่มลายวอมแบต
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพฯยังทรงเป็นต้นแบบความเรียบง่ายอย่างแท้จริง ถ้าใครหลายคนวาดวิมานว่าเจ้าหญิงทุกพระองค์จะต้องใช้สินค้าแบรนด์เนมโก้หรู หากแต่เจ้าหญิงน้อยแห่งสยามประเทศ กลับทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสมถะตามรอยพระราชบิดาอย่างแท้จริง เพราะโปรดใช้กระเป๋าทรงที่ผลิตในประเทศไทยและทำอย่างเรียบง่าย โดยเฉพาะกระเป๋าทรงผ้าร่วม อันเป็นกระเป๋าทำด้วยผ้าร่มที่มีภาพวาดฝีพระหัตถ์ลวดลายวอมแบต และพระนามาภิไธย “สิรินธร” ซึ่งสมเด็จพระเทพฯจะทรงใช้กระเป๋าใบนี้เป็นประจำทุกครั้งในยามที่เสด็จฯปฎิบัติพระราชกิจภายในประเทศ

อีกหนึ่งพระจริยวัตรที่สมเด็จพระเทพฯตามรอยพระราชจริยวัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้อย่างงดงาม คือ “ดินสอส่วนพระองค์” ซึ่งสมเด็จพระเทพฯจะทรงใช้ดินสอส่วนพระองค์อย่างคุ้มค่า ทรงใช้ดินสอส่วนพระองค์จนเหลือเพียงแท่งสั้นๆ เกือบติดกับแท่งยางลบ แล้วก็จะทรงใช้กระดาษต่อแท่งดินสอให้มีด้ามยาวขึ้นเพื่อที่พระองค์จะทรงใช้เขียนได้อีก ซึ่งนอกจากจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียงแล้ว ยังทรงเป็นตัวอย่างในการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
“ดินสอส่วนพระองค์”
ทรงเป็นแบบอย่างของความประหยัดและทรงมีความอดทนอย่างแท้จริง ตามที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าไว้ในหนังสือ “พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย” ว่า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพฯทรงพระดำเนินป่าห้วยขาแข้ง โดยสวมฉลองพระบาทแบบทหารและโดนฉลองพระบาทกัดอย่างรุนแนง ซึ่งตลอดการเดินทางพระองค์มิได้ทรงปริโอษฐ์บ่นเลย นอกจากนี้ พอฉลองพระบาทเปียก พระองค์ทรงนำไปย่างไฟให้แห้ง เพื่อจะนำมาใส่อีก ไม่ได้มีการเปลี่ยนฉลองพระบาทองค์ใหม่แต่อย่างใด

นับว่าทรงเป็นเจ้าฟ้ามหาจักรี เจ้าหญิงน้อยแห่งปวงชนสยามผู้ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและทรงเป็นต้นแบบความพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา Celeb Online Daily ขอพระราชทานถวายพระพร ขอพระองค์ปรีดิ์เปรมเกษมศานติ์สิ่งที่พระประสงค์จำนงนานพระไตรรัตน์บันดาลสัมฤทธิ์เทอญฯ

 
>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net
กำลังโหลดความคิดเห็น...