xs
xsm
sm
md
lg

เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดสู่โรงกลั่นอัจฉริยะของเอสโซ่ (Smart Technologies for a Smart Refinery) กับกรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คลื่นเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในทุกวงการ และกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างความแข็งแกร่งให้พนักงาน กระบวนการผลิต เ รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น