xs
xsm
sm
md
lg

“มนพร” ตอบกระทู้แจงตั้งงงบปี 67-68 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน "กส.4023" จ.กาฬสินธุ์ ต่อเนื่อง เพิ่มความปลอดภัยการสัญจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“มนพร” ตอบกระทู้แจง “ถนนสาย กส.4023” จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว 3.7 กม. เตรียมชงของบปี 68 ติดตั้งเพิ่มเติมอีกกว่า 3.6 กม. เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (11 ก.ค. 67) ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้ชี้แจงและตอบกระทู้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กส.4023 แยก ทล.2116-อำเภอฆ้องชัย กมลาไสย, ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชุมชน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ระยะทางรวม 3.7 กม. เรียบร้อยแล้ว และในอนาคตได้จัดทำแผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

นางมนพรกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้มอบให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในบริเวณชุมชน ทางโค้ง ทางร่วมทางแยก และจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


สำหรับถนนสาย กส.4023 แยก ทล.2116-อำเภอฆ้องชัย กมลาไสย, ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณการจราจร 1,463 คัน/วัน แนวถนนผ่านพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา เหล่ากลาง และธัญญา โดย ทช.ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไปแล้ว ระยะทางรวม 3.7 กม. และในปีงบประมาณ 2568 มีแผนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมอีก 3.635 กม. งบประมาณ 5.500 ล้านบาท ช่วงตำบลเหล่ากลาง-บ้านเหล่าใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรับการจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2568


นางมนพรกล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีถนนในความรับผิดชอบของ ทช. 72 สายทาง รวมระยะทางประมาณ 1,112 กม. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไปแล้ว 7,171 ต้น คิดเป็นระยะทาง 215 กม. โดยในปีงบประมาณ 2567 จะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม 1,063 ต้น ระยะทาง 32 กม. และในปีงบประมาณ 2568 มีแผนจะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างอีก 955 ต้น ระยะทาง 29 กม.


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทช.ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนในความรับผิดชอบทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดลำดับความสำคัญในภาพรวมสายทางแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะทยอยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมให้ครบถ้วนต่อไป นอกจากนี้ ทช.ยังได้ตระหนักถึงปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเสมอมา จึงได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์บทลงโทษให้ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ทราบ และร่วมสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมช่องทางการแจ้งเหตุผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น