xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ร่วมมือ มูลนิธิกาญจนบารมี ส่งรถเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมฟรีที่แม็คโครและโลตัส เฉลิมพระเกียรติในหลวง 6 รอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดของผู้หญิงไทยและทั่วโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าในแต่ละปีมีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 22,158 ราย/ปี เสียชีวิตกว่า 8,266 ราย/ปี หากไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นที่เหมาะสมและทันท่วงที มูลนิธิกาญจนบารมี จึงร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) และบริษัทในเครือฯ เปิดพื้นที่ร้านค้าปลีก-ค้าส่งในเครือฯ ได้แก่ แม็คโคร และโลตัส นำรถเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมจากมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นบริการสังคมฟรีเพื่อผู้หญิงไทยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยกิจกรรมนี้ตั้งเป้าหมายให้ผู้หญิงไทยได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมประมาณ 10,000 คนทั่วประเทศ 


ทั้งนี้มูลนิธิกาญจนบารมีและเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดพิธีเปิดบริการรถเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมฟรีเพื่อสุขภาพผู้หญิง ณ ซีพี แอ็กซ์ตร้า สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ กรุงเทพฯ โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร พนักงานจากบริษัทในเครือซีพี และซีพี แอ็กซตร้า ฯลฯ เพื่อเชิญชวนผู้หญิงไทยทั่วประเทศเข้าร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่แม็คโครและโลตัสทุกภูมิภาค รวม 24 จุด แบ่งเป็น 23 สาขา และสำนักงานใหญ่ซีพี แอ็กซตร้าอีก 1 แห่ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2567- มกราคม 2568 รวมทั้งจัดพื้นที่ให้พนักงาน จิตอาสา และประชาชนทั่วไปทำความดีเย็บเต้านมเทียมรวม 1,200 ชิ้น มอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยในการดูแลสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เคลื่อนที่ออกให้บริการในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันรวม 10 ปี มีการตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมไปแล้ว 1,200,000 ราย ตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมกับทำอัลตร้าซาวด์เต้านมจำนวน 140,000 ราย พบเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก 3,500 ราย ซึ่งทำให้ผู้ตรวจสามารถรักษาได้ทันท่วงที 


และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 มูลนิธิกาญจนบารมีได้ร่วมมือกับเครือซีพีในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเบื้องต้น


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพี และธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งในเครือฯ มีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิกาญจนบารมี ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ด้วยการจัดบริการรถเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านมฟรีเพื่อเป็นการบริการสังคมแก่ผู้หญิงไทย ถือเป็นการสนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและกตัญญูต่อแผ่นดินตามนโยบายของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และยังสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 3 คือ สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ซึ่งซีพีและบริษัทในเครือฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรในทุกช่วงวัย โดยกิจกรรมนี้ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศประมาณ 10,000 คน ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้หญิงไทยเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แม็คโคร และโลตัส ตามสาขาที่ใกล้บ้านและสะดวกต่อการเดินทาง ซีพีคาดหวังให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพดีปราศจากมะเร็งเต้านม


ด้านนายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี แอ็กซ์ตร้า “แม็คโคร-โลตัส” บริษัทในเครือซีพี มีความห่วงใยในสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้หญิงไทย และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมมือกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดพื้นที่แม็คโครและโลตัสรวม 24 จุด แบ่งเป็น 23 สาขา และสำนักงานใหญ่ซีพี แอ็กซตร้าอีก 1 แห่ง ใน 17 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อ่างทอง สงขลา บุรีรัมย์ น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น พะเยา พัทลุง นครศรีธรรมราช เชียงราย มหาสารคาม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด ระยอง และกรุงเทพฯ เพื่อให้รถเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากมูลนิธิกาญจนบารมี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของซีพี แอ็กซ์ตร้า


กิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการให้บริการทางการแพทย์ แต่ยังเป็นการรวมพลังสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้หญิงไทยเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีที่แม็คโครและโลตัสในสาขาที่ใกล้บ้านและสะดวกต่อการเดินทาง ซีพีและมูลนิธิกาญจนบารมีคาดหวังให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม


กำลังโหลดความคิดเห็น