xs
xsm
sm
md
lg

“ราชเลขานุการในพระองค์ฯ”ติดตามคูน้ำริม”ถนนวิภาวดีรังสิต”เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแก้น้ำท่วมขัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต คาดช่วงทางลงทางด่วนดินแดง - ห้าแยกลาดพร้าว- อนุสรณ์สถานฯ เสร็จต.ค.67 นี้ ช่วยระบายน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตมีความคล่องตัวมากขึ้น ไม่เกิดน้ำท่วมขัง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง พลตรี ปริญ รื่นภาควุฒิ ประจำราชเลขานุการในพระองค์ฯ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมทางหลวง (ทล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมรามาการ์เด้นส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนหอวัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ


พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมบูรณาการการดำเนินโครงการฯ จนกระทั่งมีความคืบหน้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากเริ่มดำเนินโครงการ การระบายน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตมีความคล่องตัวมากขึ้น ไม่เกิดน้ำท่วมขัง และไม่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ในการดำเนินโครงการถือเป็นประตูเมืองและเส้นทางที่สวยงาม ต้อนรับและมอบความสุขให้แก่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่เข้ามากรุงเทพฯ ต่อไป


นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคู่น้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ทล. ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นงานดันท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิต ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะที่ 2 ครอบคลุมตั้งแต่ทางลงทางด่วนดินแดง บนถนนวิภาวดีถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ แล้วเข้าถนนพหลโยธินผ่านตลาดสี่มุมเมืองสิ้นสุดที่คลองบึงทะเลสาบ (ถนนพหลโยธิน)

โดย ทล. ได้แบ่งงานระยะที่ 2 เป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอน 1 จากทางลงทางด่วนดินแดง - ห้าแยกลาดพร้าว ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตอน 2 จากห้าแยกลาดพร้าว - อนุสรณ์สถานฯ ระยะทาง 17.33 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และตอน 3 จากอนุสรณ์สถานฯ ผ่านถนนพหลโยธินสิ้นสุดที่คลองบึงทะเลสาบ ระยะทาง 2.27 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่างานตอนที่ 1 และ 2 จะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2567

สำหรับงานในระยะที่ 3 (ครอบคลุมพื้นที่จากทางลงทางด่วนดินแดง - อนุสรณ์สถานฯ บนพื้นที่ถนนวิภาวดี) เป็นการยกระดับคุณภาพของคูน้ำวิภาวดีให้มีประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีการทำคูน้ำช่วงขาออก บริเวณแยกหลักสี่ ผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสรณ์สถานฯ เป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่าง ทล. กับ รฟท. ปัจจุบันงานก่อสร้าง มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 10


ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยได้เร่งรัด ทล. ผ่านผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมโดยตลอด ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดโครงการกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอยู่เป็นระยะ โดยมุ่งหวังให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีฝนตกหนักในพื้นที่แนวถนนวิภาวดีรังสิตในขณะที่มีโครงการก่อสร้างคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ทล. ได้ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับคำแนะนำการเปิดทางน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำ เตรียมการขุดลอกคูน้ำรองรับน้ำฝนรอการระบาย จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันที


ทล. ได้เตรียมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการพัฒนาคูน้ำวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แสดงพระอัจฉริยภาพและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ณ ทล. ถนนศรีอยุธยา สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) แขวงทางหลวงกรุงเทพ และสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น