xs
xsm
sm
md
lg

IRPC ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน สะท้อนความเชื่อมั่น ESG ของบริษัทฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.สมฤดี เจริญครองสกุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารเงิน ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในวงเงิน 5,000 ล้านบาท จาก น.ส.ปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยเป็นครั้งแรกของธุรกิจธนาคารที่มีการนำเอา ESG Score มาประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่คำนึงถึงผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด (Green Finance) โดย IRPC มีคะแนน ESG ดีเยี่ยม จากการดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจและคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อนำไปลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น และปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 ที่ช่วยลดปัญหามลภาวะ ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นไปตามนโยบายสู่การเป็นโรงงานสีเขียว (Eco Factory) ของบริษัทฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น