xs
xsm
sm
md
lg

สงกรานต์วันแรก (11 เม.ย.67 จราจรเข้า-ออกกทม. กว่า1.1 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8.01% ใข้ขนส่งสาธารณะ 3.08 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สุริยะ" เผยเดินทางสงกรานต์วันแรก (11 เม.ย.67) คึกคัก-รถติดน้อยลง สถิติอุบัติเหตุลดลง 10% รถยนต์เข้า-ออก กทม.กว่า 1.1 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8.01% ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รวม 3.08 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.11% ระบบรางสูงสุดกว่า 47.56% แนะสายด่วนสอบถามข้อมูล-ร้องเรียนบริการ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทาง ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 นั้น จากการรายงาน พบว่า มีการจราจรติดขัดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และดีกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา รวมถึงดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคมได้สรุปรายงานข้อมูลการเดินทางและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ข้อมูลวันที่ 11 เมษายน 2567 (สะสม 1 วัน) ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. จากระบบการเดินทางและระบบ TRAMS พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ มีจำนวนรวม 3,085,607 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.11% เปรียบเทียบกับวันเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ระบบการขนส่งทางรางมีการใช้บริการสูงสุด คิดเป็นสัดส่วน 47.56% ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ด้านถนน ราง น้ำ และอากาศ มีจำนวนรวม 221,850 คน-เที่ยว ระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศที่มีผู้ใช้สูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคกลาง : ทางอากาศ (ขาออก) 44,888 คน-เที่ยว 2.ภาคใต้ : ทางถนน 32,493 คน-เที่ยว 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทางถนน 39,311 คน-เที่ยว 4. ภาคเหนือ : ทางถนน 23,670 คน-เที่ยว และ 5) ภาคตะวันออก : ทางถนน 17,964 คน-เที่ยว


@ปริมาณรถยนต์ เข้า-ออก กทม. กว่า 1.1 ล้านคัน เพิ่มกว่า 8% จากปีก่อน

ขณะที่ การจราจรเข้า - ออก กรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 10 เส้นทาง มีปริมาณ 1,106,695 คัน เพิ่มขึ้น 8.01% เปรียบเทียบกับวันเดียวกันของปีก่อน การเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางด่วนมีปริมาณ 1,604,483 คัน ลดลง 0.19% ส่วนการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด 221 แห่ง มีการตรวจรถ 12,713 คัน พบบกพร่อง 3 คัน และสั่งเปลี่ยนรถ 3 คัน ตรวจผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 12,713 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด สำหรับรถไฟ มีการตรวจความพร้อมผู้ปฏิบัติงาน 54 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด และการตรวจความพร้อมท่าเรือ/แพ 161 แห่ง ตรวจเรือ 793 ลำ ไม่พบข้อบกพร่อง และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 1,124 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด


@วันแรกอุบัติเหตุบนถนนของคมนาคม รวม 185 ครั้ง เสียชีวิต 17 คน

สำหรับอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม รวม 185 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 17 คน บาดเจ็บ 207 คน มูลเหตุสันนิษฐานสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 122 ครั้ง คิดเป็น 66% ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ 98 ครั้ง บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง 129 ครั้ง คิดเป็น 70% จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ระยอง 3 คน จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ชลบุรี 12 ครั้ง โดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนอุบัติเหตุลดลง 10% จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 39% และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 13% ส่วนโครงข่ายทางรางเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต และ โครงข่ายทางน้ำ และทางอากาศไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ


นอกจากนี้ ในส่วนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด้านการอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อม ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อตรวจความพร้อมของตัวรถและความพร้อมของผู้ขับรถก่อนนำรถออกให้บริการตาม Checklist ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 123 แห่ง จุดจอด 55 แห่ง จุดตรวจความปลอดภัย (Rest Area) 13 จังหวัด 16 จุด และจุด Checking Point 26 จังหวัด 27 จุด

ด้านกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้คืนผิวจราจรในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้สามารถเดินทางได้สะดวก ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ตรวจสอบความพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV และระบบสื่อสาร รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน นอกจากนี้ ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัย ณ จังหวัดปทุมธานี

ส่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567 มีประชาชนเดินทางไป - กลับ รวมกว่า 104,727 คน แบ่งเป็นเดินทางกลับภูมิลำเนา (เที่ยวไป) 58,088 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. รถร่วม รถตู้) 3,531 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับมีประชาชนเดินทาง 46,639 คน ใช้รถโดยสาร 3,235 เที่ยว


นายสุริยะ กล่าวต่ออีกว่า กรมการขนส่งทางราง (ขร.) คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จะมีประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้ารวม 7 วัน ประมาณ 7.43 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ 2566 ประมาณ 26.56% ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจและอำนวยความสะดวก การเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะที่สถานีรถไฟฟ้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จนถึงขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลด้านการเดินทาง แจ้งเหตุ หรือข้อร้องเรียน ได้ที่
- ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
- ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584
- ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร. 1586
- ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
- ศูนย์รัชดา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทร. 1348
- บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490
- ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
- สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : AOT Contact Center โทร. 1722
- ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โทร. 0 2286 0506
กำลังโหลดความคิดเห็น