xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน งานซ่อมสร้างผิวทางถนนสาย อบ.5066 คาดเสร็จ พ.ค. 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ฟังความคิดเห็นประชาชน ก่อนเริ่มโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย อบ.5066 แยกทางหลวงชนบท อบ.4001 จ.อุบลราชธานี คาดเสร็จ พ.ค. 67

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.5066 แยกทางหลวงชนบท อบ.4001-บ้านไร่เจริญ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน ณ ศาลาประชาคม บ้านไร่เจริญ

ในการประชุมครั้งนี้ ทช.ได้นำเสนอความเป็นมา ลักษณะโครงการ รายงานขั้นตอนการก่อสร้าง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสรุปผลก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เมื่อโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางไปยังวัดภูยอดรวย ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมาไหว้สักการะพญานาคองค์ดำ ห้าเศียร อย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการดำเนินงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+320 ระยะทาง 1.320 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 4.7 ล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น