xs
xsm
sm
md
lg

อีอีซีผนึกกรมธุรกิจพลังงาน-กฟผ.ผุดต้นแบบปั๊มอีวีใน พท.EECd

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อีอีซีจับมือกรมธุรกิจพลังงาน กฟผ. พัฒนาต้นแบบสถานีบริการอีวีในพื้นที่ EECd สร้างโอกาส ดึงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตต่อเนื่อง

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าพร้อมพื้นที่ให้บริการเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างอีอีซี ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมในการลงนามฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Auditorium อาคาร ท.103 สำนักงาน กฟผ.

การลงนาม MOU ความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพื้นที่บางส่วนของกรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดชลบุรี ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ EECd โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศ พร้อมเป็นพื้นที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเปิดให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใช้บริการในพื้นที่ฯ ดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเปลี่ยนผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซี และขับเคลื่อนระบบนิเวศทางธุรกิจสร้างโอกาสลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เพื่อดึงดูดนักลงทุนสู่พื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง


นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายในพื้นที่ EECd นี้ถือเป็นก้าวสำคัญส่งเสริมมาตรฐาน และยกระดับสถานีบริการยานยนต์อีวีที่พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ โดยความร่วมมือจากกรมธุรกิจพลังงาน และ กฟผ.ที่ได้ยกระดับสถานีบริการช่วยส่งเสริมให้การใช้ยานยนต์อีวีแพร่หลาย และยังเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งโครงการในพื้นที่ EECd ได้มีเป้าหมายให้เป็นเมืองอุตสาหกรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นหลัก โดย MOU ในครั้งนี้จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลาย สร้างการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่อีอีซีต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น