xs
xsm
sm
md
lg

TNI จับมือ MEA ติดตั้ง Solar Rooftop คาดการณ์ลดการใช้ไฟฟ้าลง 20%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย นายรณชัย เรืองยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า สถาบันได้รับความร่วมมือในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop on Grid: Smart Government) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสถาบันลง 20% โดยจะติดตั้งทั้งหมด 5 อาคาร รวมเป็นพลังงานทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 557 กิโลวัตต์ พร้อมกับสนับสนุนนโยบายเรื่อง Net Zero Energy Building Management ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ตามนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี


ขณะเดียวกัน MEA ได้ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า และร่วมมือกับสถาบันในการสำรวจ การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา จนเสร็จสิ้นโครงการ โดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีบทบาทในการสนับสนุนเชิงข้อมูลประกอบ เช่น ขนาดพื้นที่ ขนาดและรูปแบบของระบบไฟฟ้าของสถาบันแต่ละอาคาร รวมถึงการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และร่วมกันออกแบบพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น