xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยตัดถนนใหม่ สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด คืบหน้า 11% เสร็จปี 68 รองรับเมืองขยายตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท เผยตัดถนนใหม่ สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด ระยะทางกว่า 7กม. งบกว่า 569 ล้านบาท คืบหน้ากว่า 11 % คาดแล้วเสร็จในปี 2568 รองรับการพัฒนาชุมชนและการขยายตัวของเมืองแก้ปัญหารถติดในอนาคต

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางดำเนินการ 7.383 กิโลเมตร ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 11 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างกำแพงกันดิน งานวางท่อระบายน้ำ และงานทรายถมคันทาง คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ในปี 2568 ต่อไป


ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+810 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในชุมชนเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายถนนสายดังกล่าวให้สมบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มโครงการฯ บริเวณ ทล.23 (ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ) ช่วง กม.ที่ 3+810 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ทล.23 (ร้อยเอ็ด - มหาสารคราม) ช่วง กม.ที่ 11+193 รวมระยะทางดำเนินการ 7.383 กิโลเมตร


โดยเป็นถนนตัดใหม่ จะก่อสร้างเป็นถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร มีเกาะกลางเป็นแบบกำแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร/เกาะกลางแบบทาสีตีเส้น รวมถึงมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวก ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 569.700 ล้านบาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนให้สมบูรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง บรรเทาการจราจรติดขัดในเขตเมือง ลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับปริมาณการจราจรในอนาคตให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น