xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.โอด SME ทยอยเลิกผลิตหันนำเข้าหลังเจอสินค้า ตปท.ดัมป์ จี้รัฐเร่งแก้ด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ส.อ.ท.” ยังคงวิตกปัญหาการทะลักเข้ามาของสินค้านำเข้าสำแดงเท็จและดัมป์ราคาหนักจากต่างประเทศต่อเนื่องส่งผลให้ SMEs ต้องเลิกผลิตแล้วกลายเป็นผู้นำเข้ามากขึ้นหากปล่อยไว้จะกระทบ ศก.ไทยหนัก วอนรัฐเร่งรัดดูแล อุตฯเฟอร์นิเจอร์โอดโดนดัมป์สู้ไม่ได้

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าและสำแดงเท็จยังคงกระจายเต็มตลาดล่าง รวมไปถึงสินค้านำเข้าที่มีราคาต่ำจากต่างประเทศจำนวนมากยังคงเข้ามาตีตลาดของไทยต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ผลิตขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้ผลิตในไทยบางรายต้องลดกำลังการผลิตลงถึง 50% บางรายต้องปิดกิจการเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้นำเข้ามาแทน โดยสิ่งเหล่านี้หากปล่อยไว้จะกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันของไทยและจะกระทบห่วงโซ่การผลิตและเศรษฐกิจไทยในที่สุด ดังนั้นจึงต้องการให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

“ส.อ.ท.เองได้มีการไปปรึกษากับหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ ด้านแล้ว แต่ก็ยอมรับว่าปัญหานี้ยังคงไม่ได้คลี่คลายมากนักจึงอยากให้เร่งรัด เวลานี้ชั้นใต้ดินของห้างต่างๆ ขายสินค้าเหล่านี้เต็มไปหมดแม้กระทั่งกรณีกางเกงช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของไทยสุดท้ายก็นำเข้าเกือบหมด สินค้าที่ควรจะเป็นดีไซน์ของไทย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกลับไม่ได้รับอานิสงส์เหล่านี้กลายเป็นว่าเรากำลังส่งเสริมสินค้าเข้ามาตีตลาด” นายเกรียงไกรกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกของ ส.อ.ท.ได้ร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องถึงสินค้าราคาต่ำที่เข้ามาดัมป์ราคาโดยเฉพาะจากจีนทะลักเข้ามามากส่งผลกระทบกว่า 20 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. ซึ่งส่วนหนึ่งที่ผ่านมาเพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้กำลังการผลิตของจีนไม่สามารถจำหน่ายในอเมริกาและยุโรปได้ สินค้าเหล่านั้นจึงทะลักเข้ามาทางทวีปเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงประเทศไทยส่งผลให้สินค้าไทยแข่งขันได้ยาก

แหล่งข่าวจากกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ส.อ.ท.กล่าวว่า  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และราคาถูกเข้ามาตีตลาดลูกค้าในกลุ่มอาเซียน โดยที่ยังไม่มีมาตรการป้องกันและการเก็บภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศที่ต่ำเกินไป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและยังมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในสินค้าประเภทเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

ในเรื่องของต้นทุน ยังมีความกังวลต่อทิศทางค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำที่อาจมีแนวโน้มทบทวนปรับขึ้นอีกหรือไม่ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ ประกอบกับมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว, ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับสูงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ, และค่าเครื่องจักร/ระบบอัตโนมัติมีต้นทุนสูง เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น