xs
xsm
sm
md
lg

กบน.ดึงกองทุนน้ำมันฯอุ้มเบนซิน 1 บาท/ลิตรหลังสิ้นสุดภาษีฯลดค่าครองชีพปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กบน. เคาะดึงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุ้มราคาน้ำมันกลุ่มน้ำมันเบนซิน 1 บาท/ลิตร หลังสิ้นสุดมาตรการลดการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน 1 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน


นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนผู้ใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซิน 1 บาท/ลิตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนหลังสิ้นสุดมาตรการลดการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน 1 บาท เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีความผันผวน โดยราคาน้ำมันเบนซินวันที่ 1-30 มกราคม 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 95.72 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังมีความผันผวน
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินเป็นการดึงเงินกองทุนฯอุดหนุนโดยเบนซิน 95  แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ลิตรละ 1 บาท ส่วนอี 20 ลด 80 สตางค์ ส่วนอี 85 ขอให้ผู้ค้าตรึงราคาไว้ก่อน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้เงินหายไปจากกองทุนฯ 32 ล้านบาท/วัน

ทั้งนี้ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 28 มกราคม 2567 ติดลบ 84,349 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 37,875 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 46,474 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น