xs
xsm
sm
md
lg

BASF มุ่งสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ย้ำความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์BASF มุ่งสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ย้ำความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจ
“เพราะเรื่องของความยั่งยืนในวันนี้คืออนาคตของคนรุ่นถัดไป อากาศที่เปลี่ยนแปลงทั่วโลกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ สาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก การขับเคลื่อนความยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นเป้าหมายของทั่วโลกที่เราต้องช่วยกันทำให้สำเร็จ” คุณรสจันทร์ โลหะกิจสงคราม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟ ในประเทศไทย ได้ฉายมุมมองของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “การสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน

คุณรสจันทร์ โลหะกิจสงคราม กล่าวว่า “บีเอเอสเอฟ เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งมากว่า 150 ปี มีออฟฟิศกระจายอยู่ใน 80 ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 57 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ในปี 2030 (เทียบกับปี 2018) และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 บริษัทยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และการผลิตสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำ ปัจจุบันเรามีสินค้าทั่วโลกมากกว่า 45,000 สินค้าและยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเคมีภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมายการสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ยกตัวอย่างเช่นการใช้พลาสติก บีเอเอสเอฟเชื่อว่าพลาสติกนำมาซึ่งประโยชน์มากมาย และตระหนักถึงความท้าทายในการผลิต การใช้ และการจัดการขยะพลาสติกเช่นกัน ถ้าวันนี้เรายังต้องใช้พลาสติกกันอยู่ จะทำอย่างไรให้เกิดการหมุนเวียนไม่เป็นภาระของสังคม บีเอเอสเอฟจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการจัดการพลาสติกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การนำวัตถุดิบหมุนเวียนมาใช้ทดแทนการใช้ฟอสซิลในกระบวนการผลิตพลาสติก การพัฒนาเครื่องแยกประเภทพลาสติกแบบพกพา “trinamiX's Mobile NIR Spectroscopy Solution” ที่พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพของเราเองที่ช่วยแยกชนิดของพลาสติกแต่ละประเภท ช่วยลดขั้นตอนของการแยกขยะพลาสติกให้เป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นและทำได้ง่ายขึ้น แม้ว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมเคมี แต่ก็มองว่าถ้าเราไม่ช่วยสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยี การขับเคลื่อนความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นได้ช้า เรายังพัฒนาสารทําความสะอาดในกระบวนการรีไซเคิลที่ช่วยลดอุณหภูมิในกระบวนการมากกว่า 20 องศาเซลเซียส จึงช่วยลดการใช้น้ำและลดการใช้พลังงาน และเรายังมีโซลูชั่นที่ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกที่ถูกรีไซเคิล ให้มีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น ด้วยการใช้สารเติมแต่ง IrgaCycle™ ที่ช่วยลดปริมาณของเสีย และประหยัดต้นทุน ช่วยคืนคุณค่าให้กับทรัพยากรที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น การจับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมลงนามเซ็นสัญญาในโครงการ “จัดการขยะอินทรีย์ด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ ecovio® เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะอาหารในชุมชนและสังคมเมือง” รวมถึงมีความร่วมมือกับกลุ่ม PPP Plastics และ Alliance-to- End-Plastic-Waste (AEPW) อีกด้วย


อย่างไรก็ตาม คุณรสจันทร์มองว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของบริษัทเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคน ทุกภาคส่วน วันนี้เราเห็นความแตกต่างที่หลายองค์กรก็เริ่มเห็นเหมือนกัน อย่างเช่นการดำเนินธุรกิจในฝั่งยุโรปที่เริ่มมีการเข้มงวดมากขึ้น ทั้งในด้านกฎหมายและกฏระเบียบด้านความยั่งยืน ถ้าเราไม่ปรับตัวก็จะได้รับผลกระทบ เช่น ถ้าบริษัทที่ส่งออกไม่ดำเนินการความยั่งยืนให้เป็นไปตามกฎหมายทางยุโรป ก็อาจถูกกีดกันหรือเสียโอกาสในการทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจจึงต้องควบคู่ไปด้วยกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่ประเทศเยอรมนี เราก็มักจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้กับคู่ค้าของเราในเรื่องของเทรนด์การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและระเบียบใหม่ๆ เพื่อให้คู่ค้าของเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จในธุรกิจ เรายังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับพนักงานของเราด้วยเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนได้

บีเอเอสเอฟยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Thailand Supply Chain Network (TSCN) เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย ที่สมาชิกทุกองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันคือเรื่องความยั่งยืน การมาทำงานร่วมกันอย่างน้อยทุกองค์กรจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้สำเร็จได้ “เพราะความยั่งยืนทำคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือกัน จึงจะไปถึงเป้าหมายด้วยกัน”

#TSCN #ThailandSupplyChainNetwork #sustainability
กำลังโหลดความคิดเห็น