xs
xsm
sm
md
lg

"สุริยะ" หารือ "หัวเว่ย" เล็งนำเทคโนโลยี AI พัฒนาโครงการคมนาคม ลดต้นทุนโลจิสติกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุริยะ” เล็งนำเทคโนโลยี AI มาใช้พัฒนาโครงการ ลดต้นทุนโลจิสติกส์และบริการประชาชน เพิ่มความสะดวก สบาย ทันสมัย หารือ "หัวเว่ย" ร่วมมือพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการขนส่งอัจฉริยะ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. David Li ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเข้าพบ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงฯ มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ เช่น การพัฒนาท่าอากาศยาน และท่าเรือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค นอกจากนี้ การขนส่งในประเทศจะเน้นการขนส่งจากทางถนนเป็นทางรางมากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อจีดีพีประมาณ 14% โดยสูงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีสัดส่วนน้อยกว่า 10%

ด้านปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวเสริมว่า เทคโนโลยี AI จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานด้านระบบรางเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการขนส่งอย่างใกล้ชิด


Mr. David Li กล่าวว่า บริษัท Huawei มีความยินดีในการสร้างความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในระบบคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation) ของประเทศไทย โดยได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งได้นำมาใช้ในคมนาคมขนส่งทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ ได้แก่ การพัฒนาท่าอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Airport) การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) การพัฒนารถไฟในเมืองอัจฉริยะ (Smart Urban Rail) และการพัฒนาถนนอัจฉริยะ (Smart Roadway)
กำลังโหลดความคิดเห็น