xs
xsm
sm
md
lg

GC มอบรางวัลโครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ชิงทุนการศึกษารวม 660,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา GC มอบรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8 ในหัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” โดยความพิเศษในปีนี้ นอกจากผลงานภาพวาดระบายสี มีผลงานประติมากรรมต้นแบบเป็นปีแรก ที่ได้รับการสร้างสรรค์ไอเดียจากเยาวชน เพื่อตอบโจทย์การดูแลโลกไปด้วยกัน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8” มุ่งหวังให้น้องๆ และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน มีแนวคิดที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ น้องๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้รอบตัว ผ่านผลงานศิลปะการออกแบบประติมากรรม และการวาดภาพระบายสี”

“หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงานในปีนี้คือ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” โดยผลงานทุกชิ้นมีการนำเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์และมีความสวยงาม สะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมปกป้องโลกใบนี้ ผ่านทักษะการใช้ลายเส้น การให้โทนสี และการสร้างผลงานแบบ 3 มิติ (ประติมากรรมต้นแบบ) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน รวมไปถึงวิธีการปรับตัวในโลกยุคปัจจุบัน ที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของเด็ก ๆ และเยาวชนอย่างมีคุณค่า” ดร.คงกระพัน กล่าว

ในปีนี้ โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับการสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน การแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC: มหัศจรรย์ปิโตรเคมี


สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8ประกอบด้วย

1. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2. รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC) และศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบปี 2562

3. คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ Design Director & Owner, Beyond Living Co., Ltd. ดีไซเนอร์ด้านผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลและสิ่งทอ และมีผลงานศิลปะอัพไซเคิลจัดแสดงนิทรรศการและหอศิลป์ เช่น นิทรรศการ The Sea Ghost and Beyond, นิทรรศการเดี่ยวผลงานศิลปะทอ เป็นต้น

4. คุณจรีรัตน์ เพชรโสม Miss Earth Thailand 2021 และฑูตสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และเป็นนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) การประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ญ.ชลนัฐ นามจันดี ป.6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.อารดา สวัสดี ป.5 โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ.ดาลียา บัวเกตุ ป.5 โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพฯ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 9 รางวัล


2) การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ญ.บุญญิสา จั่วแจ่มใส ม.2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.อชิรญา อัตถศาสตร์ ม.2 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : นายชยานันท์ ศิลาวัชนาไนย ม.1 สถาบันสอนศิลปะ บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ.ตรัง

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

3) การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายธาม จุลรัตน์ ม.4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.วิไลลักษณ์ จันทบุตร ม.4 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จ.อุบลราชธานี

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล :

น.ส.นรากร โกกิจ ม.5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา

น.ส.พรรษกร หัดประสม ม.5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา

น.ส.เบญจทิพย์ ทาสมบูรณ์ ม.6 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จ.เลย

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 8 รางวัล


4) การประกวดประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท : น.ส.สิริรัช รัตตมณี ม.5 สถาบันสอนศิลปะ บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ

จ.ตรัง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท : นายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ ม.4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จ.อุดรธานี

5) การประกวดประติมากรรม ระดับอุดมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท : นายนวพล หมัดสุเด็น ปี 3 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท : น.ส.วิกาวี รัตตมณี ปี 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
กำลังโหลดความคิดเห็น