xs
xsm
sm
md
lg

นูออโว พลัส ผู้ให้บริการแบตเตอรี่โซลูชันครบวงจร ส่งเสริมพลังงานสะอาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์” ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด
ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มอรุณ พลัส ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม Solution เพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการพัฒนาและขยายธุรกิจพลังงานสะอาดที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับแนวคิด EV for Everyone  หรือ EV ที่ทุกคนเข้าถึงได้

หนึ่งในธุรกิจของกลุ่มอรุณ พลัส คือ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด หรือ Nuovo Plus ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อรุณ พลัส จำกัด กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ในการสร้างความแข็งแกร่งให้ EV Value Chain ด้วยการเป็น Battery Solution Provider ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมเป้า Net Zero ของประเทศ เมื่อถามว่า Nuovo Plus ประกอบธุรกิจอะไร มี Position เป็นอย่างไรบ้างนั้น ต้องสอบถามคีย์แมนสำคัญคนนี้ “ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์” ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด

“ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์” ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด
ดร.พัฑฒิได้บอกเล่าเกี่ยวกับ Nuovo Plus ว่า บริษัทเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจพลังงานใหม่ ทั้งในส่วนส่งเสริมการเติบโตของพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีที่สำคัญคือ แบตเตอรี่

ในช่วงที่ไทยเปลี่ยนผ่านแนวทางการใช้พลังงานของประเทศ สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเกิดขึ้นเร็วมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศสะสม ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน กระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก จึงเป็นที่มาว่า พลังงานที่เราใช้จะต้องเป็นพลังงานสะอาดขึ้น โดยมุมมองด้านพลังงานสะอาดมาจากการค้นหาวิธีนำพลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy จากธรรมชาติที่ปลดปล่อยคาร์บอนลดลงอย่างมีนัย มาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานใหม่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

แต่เนื่องจากแหล่งพลังงานทดแทนจากธรรมชาตินั้นจะมาคู่กับความไม่แน่นอน ดังนั้น การได้มาซึ่งพลังงานทดแทนที่ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความแน่นอน จึงจำเป็นที่จะต้องมีแบตเตอรี่เข้ามาเสริมเป็นหัวใจหลักสำคัญเพื่อความต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการพลังงานได้ทุกช่วงเวลา เพื่อนำพาประเทศไทยเดินหน้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานใหม่ได้อย่างเสถียรและเพียงพอ

“Nuovo Plus ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกลไกหลักในฐานะผู้ให้บริการแบตเตอรี่ เพื่อปลดล็อกให้ธุรกิจพลังงานสะอาดเหล่านี้เกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในไทยให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จ หากมองคู่แข่งธุรกิจในไทย ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายที่นำเข้าแบตเตอรี่ให้กับ Segment ต่างๆ ที่เราดูแล เนื่องจากตลาดเมืองไทยยังมีวอลุ่มไม่มากนัก แต่ในฐานะบริษัทในกลุ่ม ปตท. เราต้องทำแบบครบวงจรเพื่อซัปพอร์ตอุตสาหกรรมให้เกิดก้าวแรกและเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน” ดร.พัฑฒิกล่าว

“Battery Solution Provider”

สำหรับ Nuovo Plus ได้วาง Position ในการประกอบธุรกิจเป็น “Battery Solution Provider” เมื่อผู้ประกอบการคิดถึงเรื่องแบตเตอรี่ คิดถึงเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เรื่องแบตเตอรี่ให้ผู้บริโภค ต้องนึกถึงเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งรถยนต์ รถบัส รถบรรทุก สามารถเดินเข้ามาหา Nuovo Plus ได้ เพราะเราสามารถผลิตแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมทีม Technical Support และบริการหลังการขายได้แบบครบวงจร

หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบการด้าน Renewable Energy Nuovo Plus ก็ยังมี Energy Storage Technology Solution ไว้บริการ เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเข้าสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นหรือประสบปัญหาเสถียรภาพด้านพลังงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือเจ้าของธุรกิจชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ก็สามารถให้ Nuovo Plus เข้าไปช่วยหาทางออกที่เหมาะสม โดยเราจะคิดวางแผนและออกแบบอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าให้แบบครบวงจร เช่น หากต้องการกำลังไฟขนาดไหน เราก็สามารถเลือกหรือออกแบบให้ได้ว่า ในหนึ่งวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่านี้ เหลือกำลังผลิตไฟฟ้าอีกเท่าไหร่ กำลังไฟที่เหลือก็สามารถเอาไปเก็บไว้ที่ Energy Storage ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมตามกิจการที่กำลังดำเนินการอยู่ เพราะ Nuovo Plus มีทีมศึกษาและวิจัย พร้อมให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะ

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ Nuovo Plus สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
               1.Electric Vehicle - กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
               2.Commercial and Industry - กลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
               3.Real Estate - กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขณะนี้ Nuovo Plus ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบธุรกิจระหว่างคู่ค้าธุรกิจด้วยกันเองหรือ Business-to-Business (B2B) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในด้านต่างๆ ในฐานะที่เราเป็น Battery Solution Provider จะเข้าไปวางแผนการทำ Energy Storage ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้ Solar PV (Photovoltaic) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างว่า Solar Cell ซึ่งเราจะขาย Solution ด้านแบตเตอรี่ให้กับโรงงานนั้นๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงาน ลดต้นทุนค่าพลังงานรวมไปถึงการตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าของกิจการ

หากเป็นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้า Nuovo Plus จะนำแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญเข้าไปสนับสนุนในกระบวนการผลิตรถบัสไฟฟ้า โดยผู้ผลิตสามารถนำแบตเตอรี่ของเราไปติดตั้งหรือประกอบรถและจำหน่ายให้ลูกค้าของผู้ผลิตอีกที Nuovo Plus จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มกระบวนการผลิตรถบัสไฟฟ้าของผู้ประกอบการ

“สำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เรามีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ชื่อ NV Gotion อยู่ที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นโรงงานที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง Nuovo Plus กับ Gotion ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่จากจีน โดยโรงงานจะทำหน้าที่ผลิตแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ มีกำลังผลิตอยู่ที่ราว 2 กิกะวัตต์ต่อปี และในอนาคตจะขยายเป็น 4 กิกะวัตต์ต่อปี”

นอกจากนี้ Nuovo Plus ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยในการให้บริการด้าน Energy Solution เกี่ยวกับ Clean Energy และ Smart Energy โดยนำแบตเตอรี่ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานไปติดตั้งในที่พักอาศัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการติดตั้ง Solar Cell และ EV Charger ซึ่งในอนาคตจะขยายโมเดลดังกล่าวไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ต่อไป

"เรามีพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่ม ปตท. คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ CHPP ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้รับเหมาในการนำผลิตภัณฑ์ของเราไปติดตั้งในบ้าน หรือหากลูกค้ามีผู้รับเหมาอยู่แล้ว เราก็ขายสินค้าให้ผู้รับเหมาเอาไปติดตั้งตามบ้านเรือน โดยได้เริ่มทยอยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้วในรูปแบบของระบบกักเก็บพลังงานในที่พักอาศัย หรือ Residential Energy Storage (RESS) ซึ่งผลิตภัณฑ์บางตัว เราจะทำธุรกิจลักษณะ B2B2C หรือ Business-to-Business-to-Customer คือการทำธุรกิจระหว่างเจ้าของธุรกิจสู่เจ้าของธุรกิจและเอื้อให้เจ้าของธุรกิจขายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เป็นโมเดลการทำธุรกิจที่รวมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน”

ส่วนกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านั้น Nuovo Plus มีความร่วมมือด้านแบตเตอรี่ไฟฟ้ากับบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยหลายราย เช่น รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ EVT และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อส่งมอบ Solution ด้านแบตเตอรี่ที่ช่วยเติมเต็มกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรเพื่อเสริมศักยภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของ Nuovo Plus

เมื่อเร็วๆ นี้ ภายในงาน FAST AUTO SHOW THAILAND & EV EXPO 2023 Nuovo Plus ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

          (1) EPlvs By Nuovo Plus - อุปกรณ์กักเก็บและชาร์จพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่อัจฉริยะ หรือ Mobile Energy Storage Charging ทำหน้าที่เสมือนเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ โดยสามารถใช้เป็นสถานีชาร์จด่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีจุดเด่นที่เครื่องชาร์จนี้สามารถเคลื่อนที่ไปหาผู้ใช้บริการได้โดยใช้จอยสติกควบคุมการเคลื่อนที่ เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานสถานีชาร์จจากเดิมที่รถต้องวิ่งเข้าหาเครื่องชาร์จ ไปสู่การที่เครื่องชาร์จเคลื่อนที่ไปหารถ ช่วยแก้ปัญหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรือในบางสถานที่ไม่สามารถติดตั้งสถานีชาร์จ ก็สามารถนำ EPlvs ไปให้บริการแบบเคลื่อนที่ได้ หรือทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ EV มีพลังงานไม่เพียงพอจะขับเคลื่อนไปต่อ ก็สามารถนำ EPlvs เคลื่อนที่ไปเติมพลังงานไฟฟ้าให้ EV ได้ทันที

          ด้วยความจุแบตเตอรี่ที่สูงถึง 184 kWh กำลังชาร์จอยู่ที่ 60 kWh DC (ชาร์จด่วน) จึงสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง 6-9 คันขึ้นอยู่กับปริมาณและความจุของแบตเตอรี่รถ อีกทั้งยังมีหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (หัวชาร์จมาตรฐานในตลาด) ซึ่งสามารถชาร์จ EV ได้เกือบทุกยี่ห้อ จึงเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการจอดรถรอใช้บริการที่สถานีชาร์จซึ่งมีจำนวนจำกัด

          “เราสามารถชาร์จไฟฟ้าเข้าตัว EPlvs   โดยใช้ระยะเวลาประมาณ  6-8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง  หรือใช้เวลาเพียง  3 ชั่วโมงก็เต็มหากเป็นสถานีชาร์จด่วนแบบ DC ข้อดีของ EPlvs คือมันสามารถเคลื่อนที่ไปในจุดที่ต้องการได้ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดอย่างห้างสรรพสินค้า หรือสถานีชาร์จบางแห่งที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากแต่มีพื้นที่จำกัด ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจอดแช่แล้วไม่ออกจากจุดหัวชาร์จ เพราะ EPlvs สามารถเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่ว่างอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งเป็นสถานีแบบถาวรเหมือนสถานีชาร์จไฟที่มีในปัจจุบัน โดย EPlvs จะวางจำหน่ายในต้นปี 2567 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.5 ล้านบาท”


          (2) Gendome Home 3000 - อุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่ได้ หรือเพาเวอร์แบงก์สำหรับบ้านหรือกิจกรรม outdoor เปรียบเสมือนเรามีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าติดตัวไปได้ทุกที่ ด้วยความจุแบตเตอรี่ที่สูงถึง 3 kWh และสามารถจ่ายไฟผ่าน Port ที่หลากหลายได้ถึง 16 Ports จึงสามารถจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เกือบทุกชนิด และยังมี Wireless Charging ติดตั้งอยู่ในตัว   พร้อมปลั๊กไฟแบบ Universal  รองรับการชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องด้วยไฟบ้านธรรมดา โดย Gendome Home 3000 เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ชอบท่องเที่ยวและสายแคมปิ้ง เพียงนำเอา Gendome Home 3000 ติดรถไปด้วย ก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้เสมือนอยู่ที่บ้าน และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ Gendome Home 3000 มาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์แบบพกพา (Solar Panel) ที่ช่วยเติมพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าเครื่องได้อย่างสะดวกและง่ายดาย เพียงนำ Solar Panel ออกมากางในบริเวณที่มีแสงอาทิตย์และเสียบสายแบบ MC4 ที่มาพร้อมกับแผง Solar Panel เข้ากับ Gendome Home 3000 ก็สามารถชาร์จไฟได้โดยไม่ต้องใช้ไฟบ้าน ตอบโจทย์ผู้ที่ชอบเดินทางและต้องทำงานในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงแหล่งกำเนิดไฟฟ้า Gendome Home 3000 มีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 149,000 บาท ไม่รวม Solar Panel


          “ในอนาคต Nuovo Plus มีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Emergency Unit สำหรับช่วยเหลือผู้ขับขี่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างเดินทางบนเส้นทางสำคัญ เช่น ทางหลวง ทางด่วน โดยต่อจากนี้ Nuovo Plus จะเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Value Chain) มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในทุกมิติ เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร สร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาด พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายตามแนวคิด EV for Everyone ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ดร.พัฑฒิกล่าว

(Advertorial)


กำลังโหลดความคิดเห็น