xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปู-คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนน้อง ม.ปลาย-ปวช. สมัครค่าย “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 18

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำกัดแผนการเรียน) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” (Power Green Camp) ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer” สำรวจปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Green Cloud Computing) และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Technology) เข้ามาช่วยจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน เปิดทางสู่การเป็น Green Influencer ร่วมเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

โดยในปีนี้ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการปัญหาขยะหลากหลายรูปแบบ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2566 สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ มีดังนี้ คือ ฝึกใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม ฝึกสร้าง Content เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ตรงจากคนดังในแวดวงโซเชียลมีเดีย ปูทางสู่การเป็น Green Influencer กิจกรรมลงเรือเก็บและคัดแยกขยะในชุมชนคลองลาดพร้าว ณ มูลนิธิ TerraCycle กิจกรรมการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. ผ่านทาง www.powergreencamp.com และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25 กันยายน 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น