xs
xsm
sm
md
lg

MTC รับประกาศนียบัตรจาก CAC ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร ภายในงาน “CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story for Sustainability แบ่งปันความสำเร็จ สู่จุดเปลี่ยนแห่งความยั่งยืน” ในฐานะที่ เมืองไทย แคปปิตอล ผ่านการต่ออายุรับรอง ครั้งที่ 1 ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) โดยการรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและต่อต้านการให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น