xs
xsm
sm
md
lg

BGRIM รุกโรงไฟฟ้าโซลาร์ในมาเลย์เพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บี.กริม เพาเวอร์ ขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในมาเลเซีย รวม 90 เมกะวัตต์ เพื่อขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
 
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในประเทศมาเลเซีย โดย B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. หรือ B.Grimm Malaysia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100% นั้น ได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นในส่วนแรก เพื่อได้มาซึ่งหุ้นของ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. ในสัดส่วน 45%

ล่าสุด reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. ได้เข้าลงทุนใน  BGMC BRAS Power Sdn. Bhd (BGMCSB) และ Idiwan Solar Sdn. Bhd. (ISSB) ในสัดส่วน 100% ส่งผลให้ B.Grimm Malaysia ถือหุ้นทางอ้อมใน BGMCSB และ ISSB โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ 45%

BGMCSB และ ISSB เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kuala Muda และ Machang มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 90 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น BGMCSB มีกำลังการผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 และ ISSB มีกำลังการผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยทั้งสองโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี กับ Tenaga Nasional Berhad ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคไฟฟ้าแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. ลงทุนธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการในประเทศมาเลเซีย จำนวน 5 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 178 เมกะวัตต์

"การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศมาเลเซีย จะสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท เพื่อก้าวสู่เป้าหมายองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี" นายฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น