xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคมนาคม 3 ตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายมนตรี เดชาสกุลสม
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 3 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดันรองอธิบดีกรมทางหลวง และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้ช่วยปลัดคมนาคม ขึ้นระดับ 10

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 พ.ย. 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง (ทล.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมเจ้าท่า (จท.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล


กำลังโหลดความคิดเห็น