xs
xsm
sm
md
lg

กรมทางหลวงระดมเสริมกระสอบทรายเร่งระบายน้ำ คืนผิวจราจร "ถนนบรมราชชนนี"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงระดมเจ้าหน้าที่เสริมคันกระสอบทราย ระบายน้ำ เร่งคืนผิวจราจร "ถนนบรมราชชนนี" ขณะที่ทางหลวงใน 19 จังหวัดยังถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ รถสัญจรผ่านไม่ได้ 30 แห่ง 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 338 ช่วง กม.24+800 - 25+300 ระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 ซม. เนื่องจากน้ำในแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) เอ่อล้นเข้าท่วมแนวกระสอบทรายเดิมที่กั้นไว้ โดยดำเนินการเสริมคันกระสอบทรายและเร่งระบายน้ำโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนผิวจราจร พร้อมร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในขณะที่บางพื้นที่ก็มีการล้างทำความสะอาดถนน ทางลอดใต้สะพานหลังจากน้ำลดลงบ้างแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีความห่วงใยจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประชาชนอย่างทันท่วงที


@ทางหลวง 65 แห่งใน 19 จังหวัด ถูกน้ำท่วม ดินสไลด์

สถานการณ์ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. พบว่ามีทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ ในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น, จ.ศรีสะเกษ, จ.สุรินทร์, จ.บุรีรัมย์, จ.นครราชสีมา, จ.หนองบัวลำภู, จ.อุบลราชธานี, จ.ร้อยเอ็ด, จ.มหาสารคาม, จ.ยโสธร, จ.สระบุรี, จ.ลพบุรี, จ.สุพรรณบุรี, จ.อ่างทอง, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สิงห์บุรี, จ.นครสวรรค์, จ.อุทัยธานี, และ จ.ปราจีนบุรี, จำนวน 45 สายทาง 65 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 30 แห่ง ดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
- ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล-ลำชี ในพื้นที่ อ.พล ช่วง กม.ที่ 33+150 - 34+000 ทางขาด การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน บ้านสะอาด-เหล่านางาม ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 6+700 - 8+200 ระดับน้ำ 80 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้
- ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง-โคกท่า ในพื้นที่ อ.น้ำพอง ช่วง กม.ที่ 14+500 - 15+100 ระดับน้ำ 40-45 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงแยกโคกท่า กม.25+600
 
2. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
- ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 311+000 - 313+384 ระดับน้ำ 60-80 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2178
- ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวช้าง-สะเดา ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วงกม.ที่ 16+000 - 19+500 ระดับน้ำ 45-90 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วงกม.ที่ 27+500 - 29+000 ระดับน้ำ 60 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 30+000 - 31+500 ระดับน้ำ 50 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 37+000 - 39+500 ระดับน้ำ 55 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้
- ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมืองน้อย-กันทรารมย์ ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 103+500 - 107+125 ระดับน้ำ 80 - 95 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก-ดอนไม้งาม ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 12+000 - 16+050 ระดับน้ำ 45-85 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 12+000 - 16+500 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำ 60 - 70 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

3. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย-ชุมพวง ในพื้นที่ อ.ชุมพวง ช่วง กม.ที่ 18+700 - 20+300 ระดับน้ำ 20 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.2 ตรงไปถึงแยกบ้านวัดเลี้ยวขวาเข้า ทล.207

4. จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 39+500 - 42+000 ระดับน้ำ 20-70 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยง ทช.4013

5. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน วารินชำราบ-อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 418+400 - 419+600 ระดับน้ำ 115 ซม. แนะนำเส้นทางเลี่ยง ทล.217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี
-ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน-อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 259+700 - 261+800 ระดับน้ำ 60 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 313+400 - 313+700 ระดับน้ำ 75 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 319+600 - 319+800 ระดับน้ำ 135 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน
- ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 3+600 - 8+200 ระดับน้ำ 105-140 ซม. ใช้ทางเลี่ยงถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ทล.231
- ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน-นาคำใหญ่ ในพื้นที่ อ.เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 14+120 - 14+550 ระดับน้ำ 60 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2408 และ 2382
- ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าวารี-ท่าศาลา ในพื้นที่ อ.เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 9+500 - 10+325 ระดับน้ำ 25 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

6.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง-บ้านเขื่อน พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 17+300 - กม.18+000 ระดับน้ำ 40 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 ช่วง กม.567+900

7. จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 3034 หน้าพระลาน-บ้านครัว ในพื้นที่ อ.บ้านหมอ ช่วง กม.ที่ 13+400 - 15+700 ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

8. จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ในพื้นที่ อ.ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 9+900 - 10+400 ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. น้ำท่วมผิวจราจร 10 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้
- ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ในพื้นที่ อ.ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 10+400 - 11+000 ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. น้ำท่วมผิวจราจร 10 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้

9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ช่วง กม.ที่ 14+600 - 15+800 ระดับน้ำ 40 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านขวางออกทางหลวงชนบท 4038

10. จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 33+500 – 35+100 ระดับน้ำ 105 ซม. (ทางโค้งด้านใน) การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงชนบท สห.3030
- ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา-บ้านม้า ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ช่วง กม.ที่ 39+900 - 44+100 ระดับน้ำ 80 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย)
- ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา-บ้านม้า ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ช่วง กม.ที่ 57+400 - 57+850 ระดับน้ำ 40 ซม. (ทางโค้งด้านใน) การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย)
- ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ-บางระจัน ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 0+000 - 0+100 ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้

11. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง
- ทางหลวงหมายเลข 3522 ตอน เนินฝอยทอง-ทุ่งผักเบี้ย ในพื้นที่ อ.พยุหะคีรี ช่วง กม.ที่ 3+800 - 4+100 ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้


ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที

พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1
กำลังโหลดความคิดเห็น