xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าพร้อมรับหยุดยาว ต.ค.คาดเดินทางท่องเที่ยวเพิ่ม ตั้งศูนย์คุมเดินเรือปลอดภัยทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าพร้อมรับเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว 13-16 ต.ค. 2565 ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมศูนย์ควบคุมการเดินเรือทั้งในแม่น้ำ และทางทะเล

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)  ด้านปลอดภัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมก่อนวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

เนื่องจาก ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆ เป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ได้ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงวันหยุดยาว ออกประกาศกรมเจ้าท่า 2 ฉบับ เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง และเรื่องเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ อีกทั้งยังเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือขอความร่วมมือผู้โดยสารให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางทางน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


กรมเจ้าท่ามีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า (อาคาร 39) และศูนย์ควบคุมการเดินเรือ กลุ่มตรวจการเดินเรือ ส่วนภูมิภาคจำนวน 7 ศูนย์ เจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 41 ศูนย์ และศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (ศจป.) 1 ศูนย์ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมร่วมทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังการขึ้น-ลงเรือ สวมใส่เสื้อชูชีพขณะโดยสารเรือ เพื่อให้วันหยุดยาวในช่วงเดือนตุลาคมนี้เกิดความปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม 
กำลังโหลดความคิดเห็น