xs
xsm
sm
md
lg

เปิดจุดพักรถ จ.ขอนแก่น! "ศักดิ์สยาม" กดปุ่มเริ่มให้บริการบนรถถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ศักดิ์สยาม" เป็นประธานเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ ช่วง "พล-บ้านไผ่" จ.ขอนแก่น เพิ่มความปลอดภัยประชาชน พร้อมเร่งรัดขยาย 4 เลน ทล.229 (แก้งคร้อ-บ้านไผ่) รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งในอนาคต 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ตอนพล-บ้านไผ่ ที่ กม.291+050 พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางหลวงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม  และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ รมว.คมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ตอนพล-บ้านไผ่ ที่ กม.291+050 ด้านขวาทาง อำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก และเป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าที่สำคัญ ทำให้มีรถบรรทุกใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าและมักจอดพักข้างไหล่ทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยได้ ซึ่งจุดพักรถแห่งนี้จะสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่ได้ด้วย


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รวมทั้งก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับทางหลวงอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

โดยมีแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 229 (อำเภอแก้งคร้อ-อำเภอบ้านไผ่) ตอน 1 และตอน 2 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 12.1 กิโลเมตร และโครงการทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 2, 23 และ 229 (ทางแยกต่างระดับบ้านไผ่) เมื่อการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อเมือง ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นด้วย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประโยชน์สูงสุด

และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการจราจร ทางข้าม และทางม้าลายที่มีสีซีดจาง เปรอะเปื้อน โดยให้ล้างทำความสะอาดและทาสีใหม่ เพื่อให้การสะท้อนแสงกลับมาเด่นชัด เพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็น ป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น