xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนจุฬาฯ วิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 ต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา-2019 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ชั้น 9 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริการวิชาการสัตว์ปีก เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเล็งเห็นความสำคัญกับงานด้านวิชาการและให้การสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการวิจัยเชื้อไวรัสไข้หวัดนกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไวรัสซึ่งทุ่มเทให้กับการวิจัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะติดจากสัตว์สู่คน โดยบริษัทให้ทุนวิจัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 และเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ซีพีเอฟจึงต่อยอดการสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา-2019 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

“ซีพีเอฟตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานด้านวิชาการเพื่อสังคมไทย จึงมอบทุนเพื่อให้ทางศูนย์ฯ สามารถทำการศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ และยังคงมีการเฝ้าระวังที่เข้มงวดต่อไป ที่สำคัญยังนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการตรวจประเมิน และยังสามารถนำผลการวิจัยของคณะแพทย์จุฬาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกของบริษัท ทำให้มีวิธีการตรวจโรคที่ทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ซีพีเอฟก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือกับโควิด-19” น.สพ.นรินทร์ กล่าว

สำหรับการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ในจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เพื่อใช้เป็นทุนศึกษาวิจัยไวรัสไข้หวัดนก จำนวน 600,000 บาท ซึ่งบริษัทได้มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และสนับสนุนงานวิจัยไวรัสโคโรนา-2019 จำนวน 400,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น