xs
xsm
sm
md
lg

สินค้าอาหารญี่ปุ่นหาพาร์ทเนอร์ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์JETRO Online Business Matching & Exhibition of Japanese Food Products 2022
งานเจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้าอาหารและวัตถุดิบอาหารจากญี่ปุ่น ปี 2565 ครั้งที่ 1
นำเสนอสินค้าคุณภาพโดยผู้ประกอบการกว่า 155 บริษัทจาก 41 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น
พร้อมจัดแสดงตัวอย่างสินค้า ณ สำนักงานเจโทรกรุงเทพฯ
วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและวัตถุดิบอาหารจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2564 มีมูลค่าอยู่ที่ 44,100 ล้านเยน (ประมาณ 11,600 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 9.5% จากปี2563 และตั้งแต่ต้นปี 2565 มีมูลค่าสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนถึง 26,500 ล้านเยน (ประมาณ 7,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับมูลค่าสะสมปี 2564 นับได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) มีกำหนดจัดงาน " JETRO Online Business Matching & Exhibition of Japanese Food Products 2022" เพื่อเร่งผลักดันและส่งเสริมการส่งออกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขาย(รวมถึงประมาณการซื้อขาย)ได้ถึง 2,200 ล้านเยน (ประมาณ 581 ล้านบาท)
นอกจากนี้ จากการออกบูธ Japan Pavilion ของ JETRO ที่งาน THAIFEX 2022 งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยังได้รับผลตอบรับที่ดีเกินเป้าหมายเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าอาหารและวัตถุดิบญี่ปุ่นดังกล่าว ในงานเจรจาธุรกิจครั้งนี้มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นทั้งหมด 155 บริษัทจาก 41 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น นำเสนอสินค้าอาหารวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื้อวัว อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ชา อาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมและอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจทางออนไลน์กับผู้ประกอบการไทยกว่า 350 คู่

นอกจากงานเจรจาธุรกิจทางออนไลน์แล้ว เรายังได้จัดพื้นที่แสดงตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเจโทรกรุงเทพฯ อีกด้วย 

รายละเอียดงานเจรจาธุรกิจครั้งที่ 1
ชื่องาน JETRO Online Business Matching & Exhibition
of Japanese Food Products 2022
ผู้จัดองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) 
ระยะเวลาวันที่ 29 สิงหาคม - 22 กันยายน 2565
◇ จำนวนผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการ: 155 บริษัท ※ตัวเลขประมาณการ
◇ จำนวนผู้ประกอบการจากประเทศไทย: 90 บริษัท  ※ตัวเลขประมาณการ
◇ จำนวนคู่เจรจาธุรกิจ: มากกว่า 350 คู่เจรจา  ※ตัวเลขประมาณการ
◇ เจรจาธุรกิจผ่านโปรแกรม zoom (พร้อมล่ามไทย-ญี่ปุ่นทุกคู่เจรจา)
◇ การจัดส่งสินค้าตัวอย่าง: ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ต้องการจัดส่งสินค้าตัวอย่างให้คู่เจรจาธุรกิจ
สามารถส่งสินค้ามายังประเทศไทย และผู้ประสานงานจัดส่งให้กับคู่เจรจา
ธุรกิจก่อนเริ่มการเจรจา
◇ สถานที่จัดแสดงตัวอย่างสินค้า:
สำนักงาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) 
เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.02-253-6441
• อาจมีการปิดพื้นที่จัดแสดงชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด
หากต้องการเข้าชมตัวอย่างสินค้า กรุณาติดต่อผู้ประสานงานล่วงหน้า

《จุดเด่นของงานเจรจาธุรกิจ》
 POINT1 จัดแบบออนไลน์ จึงสามารถเข้าร่วมได้จากสถานที่ที่ต้องการ
 POINT2 จัดส่งตัวอย่างสินค้าถึงมือผู้ประกอบการไทย และมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่สามารถเข้าชมได้ตลอด
 POINT3 มีล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่นทุกคู่เจรจา หมดปัญหาเรื่องการสื่อสาร
 POINT4 จัดสองครั้งในเดือนสิงหาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566
 POINT5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความต้องการสินค้าของผู้ประกอบการไทยผ่านทางเวปไซต์
ให้แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่น และสมัครเข้าร่วมเจรจาธุรกิจได้เท่าที่ต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การเจรจาธุรกิจครั้งนี้ นอกจากผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจจากที่ใดก็ได้เนื่องจากเป็นการจัดแบบออนไลน์แล้ว ยังมีการจัดส่งตัวอย่างสินค้าให้ถึงมือผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ได้ชิมและสัมผัสสินค้าจริงเสมือนการเจรจาธุรกิจแบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นการลดข้อจำกัดการจัดงานแบบออนไลน์ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถชิมรสชาติหรือสัมผัสสินค้าได้จริงอีกด้วย
และเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นสามารถแจ้งความต้องการในการเจรจาธุรกิจได้ทั้งสองฝ่าย ทางโครงการจึงจัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการไทยทางเวปไซต์ให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่น และจัดทำ แค็ตตาล็อกสินค้าญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนำเสนอให้กับผู้ประกอบการไทย เป็นการเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดส่งตัวอย่างสินค้าให้ผู้ประกอบการไทย และบริการให้คำปรึกษารายบริษัทเกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าของประเทศไทยก่อนการเจรจาธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นต้องการคำแนะนำ ให้ผู้ประกอบการสามารถเจรจาธุรกิจได้อย่างราบรื่น เพิ่มโอกาสให้เกิดการซื้อขายจริงได้มากยิ่งขึ้น

《การจัดแสดงตัวอย่างสินค้า》
ในปีนี้ เราได้จัดพื้นที่แสดงตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเจโทรกรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการไทยได้ชมสินค้าจริงหลากหลายประเภท เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น หากผู้ประกอบการไทยที่เข้าชมตัวอย่างสินค้ามีความประสงค์ในการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ทางเจโทรสามารถจับคู่เจรจาธุรกิจเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน
《เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้าร่วมงานครั้งที่ 2》
งานเจรจาธุรกิจครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ปี 2566 โดยมีกำหนดการเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการในประเทศไทยช่วงเดือนกันยายน ปี 2565

《ผลการเจรจาธุรกิจปี2564》
ผลการจัดงานเจรจาธุรกิจปีที่แล้ว มีคู่เจรจาธุรกิจทั้งหมด 998 คู่ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย (รวมถึงมูลค่าประมาณการ) 2,200 ล้านเยน (ประมาณ 581 ล้านบาท) ในปี2565นี้ตั้งเป้าที่จะสร้างมูลค่าการซื้อขายให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารและวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

《 ติดต่อสอบถามข้อมูล》
หากมีความประสงค์ต้องการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเยี่ยมชมตัวอย่างสินค้า
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานตามด้านล่าง
ฝ่ายอาหารและเกษตร เจโทร กรุงเทพฯ
E-mail bgk-food@jetro.go.jp
Mr. Hiroki Taniguchi (ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ) โทร 02-253-6441
ญาดา วงศ์ภัทรกุล (ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาไทย) โทร 089-884-9298


กำลังโหลดความคิดเห็น