xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.เอ็มโอยู บจ.อุตฯ การบิน ร่วมส่งนักเรียนนายช่างภาคพื้นดินฝึกในสถานที่จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันการบินพลเรือนเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง” กับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนการบิน

วันที่ 5 ส.ค. 2565 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ในสถานประกอบการจริง” กับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นาวาอากาศโท กานต์ การุณพักตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

การจัดพิธีลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรช่างอากาศยานของไทยให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานในประเทศไทย พัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันให้แก่นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน โดยให้มีการฝึกอบรมในสถานประกอบการจริง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ช่างอากาศยาน วิศวกรอากาศยาน และบุคลากรของสถานประกอบการ รวมทั้งบุคลากร ครูวิชาภาคพื้น และช่างของสถาบันการบินพลเรือน

นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถส่งเสริม และสนับสนุนการจัดหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานในฐานะที่สถาบันการบินพลเรือนได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองฝ่าย หรือ Synergy เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมนำเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านช่างอากาศยาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะช่วยให้หลักสูตรที่ดำเนินการดังกล่าวมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น