xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยผนึก 12 องค์กรพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจับมือพันธมิตรเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 12 หน่วยงาน เพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) พร้อมเปิดตัวแผนที่ EV charging station map ที่รวมทุกพิกัดของทุกสถานีอัดประจุไฟฟ้าในกลุ่ม Charging Consortium บนเว็บไซต์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำโดย ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า (EVAT) ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแทนนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ 1. คุณณิศรา ธัมมะปาละ วิศวกรระดับ 11 ปฏิบัติงาน Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2. คุณจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง 3. คุณมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4. คุณโทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณพลัส จำกัด 5. คุณราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการโครงการ Orion บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

6. คุณฉันทกร เดวิชญ์ กริดวิชญยาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จํากัด 7. คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จํากัด 8. คุณพีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จแมเนจเม้นท์ จำกัด 9. คุณวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชเซ่น เทคโนโลยี จํากัด 10. คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท พลังงานมหานคร จํากัด 11. คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด 12. คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธาน ฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้ง 12 องค์กรข้างต้นได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเเบบปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าเเบบแบตเตอรี่ (BEV) ในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าและแสวงหาแนวทางความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้สามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายฯ และมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในความร่วมมือเพื่อให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้เครื่องมือ เช่น บัตร หรือ QR code โปรแกรม หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ข้ามเครือข่ายโดยไม่จํากัดเฉพาะของเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเท่านั้น เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้บริการต่างเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการทั้งรายรับและรายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ ภายในงานกลุ่ม Charging Consortium ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ยังได้เปิดตัว EV charging station map กลาง ที่รวบรวมโลเกชันของทุกสถานีอัดประจุไฟฟ้าในกลุ่ม Charging Consortium บนเว็บไซต์ http://www.evat.or.th

ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า (EVAT) กล่าวว่า “กลุ่ม Charging Consortium ภายใต้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อีกทั้งในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง สถานีอัดประจุไฟฟ้าก็เติบโตไปในทิศทางเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ไฮไลต์สำคัญของการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์กลางที่รวบรวมสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากทุกค่ายที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยไว้ในเว็บไซต์เดียว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ทำให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น