xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางเปิดสถิติหยุดยาว 5 วัน ประชาชนใช้ระบบรางเดินทางกว่า 3.82 ล้านคน มีอุบัติเหตุ 3 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางเผยหยุดยาวครบ 5 วันมีผู้โดยสารใช้ระบบรางเดินทางรวม 3.82 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 4.02% โดยสายใต้แชมป์ผู้ใช้บริการมากสุด ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย และรถไฟฟ้าขัดข้อง 4 ครั้ง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 สะสมครบ 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 3,827,238 คน (แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 304,906 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,522,332 คน) ซึ่งต่ำกว่าประมาณการจำนวน 160,102 คน หรือคิดเป็น 4.02% ( ประมาณการ จำนวน 3,987,340 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 301,769 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,685,571คน)

แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 304,906 คน มากกว่าประมาณการ 3,137 คน คิดเป็น 1.04% (ประมาณการ 301,769 คน) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 122,518 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 182,388 คน มีผู้โดยสารขาออกสะสม 145,433 คน และผู้โดยสารขาเข้า 159,473 คน โดย รฟท.ได้จัดเพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก

โดยตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่องให้บริการเดินรถสามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางได้อย่างเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ซึ่งพบว่าสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 120,110 คน (ผู้โดยสารขาออก 52,760 คน ผู้โดยสารขาเข้า 59,350 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 77,697 คน (ผู้โดยสารขาออก 36,660 คน ผู้โดยสารขาเข้า 41,037 คน) สายเหนือ 64,031 คน (ผู้โดยสารขาออก 30,909 คน ผู้โดยสารขาเข้า 33,122 คน) สายตะวันออก 34,628 คน (ผู้โดยสารขาออก 16,846 คน ผู้โดยสารขาเข้า 17,782 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 16,440 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,258 คน ผู้โดยสารขาเข้า 8,182 คน)

2. ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) สะสม 5 วัน มีผู้ใช้บริการ 3,522,332 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 163,239 คน-เที่ยว หรือน้อยกว่า 4.43% (ประมาณการ 3,685,571 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย Airport Rail Link 187,561 คน สายสีแดง 54,526 คน สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 113,420 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 980,876 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,185,949 คน

@เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย รถไฟฟ้าขัดข้อง 4 ครั้ง

ด้านความปลอดภัย ช่วง 5 วัน (13-17 กรกฎาคม 2565) ตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่ผ่านมา มีเหตุอันตรายทางรางรวม 3 ครั้ง (ขบวนรถไฟชนคน 1 ครั้ง ชนรถกระบะ 1 ครั้ง พบผู้เสียชีวิตบนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 4 ครั้ง

สำหรับเมื่อวานนี้ (17 กรกฎาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดต่อเนื่อง มีประชาชนมาใช้บริการระบบรางรวมจำนวน 654,228 คน (ลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 จำนวน 61,460 คน หรือลดลง 8.59%) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 71,291 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 582,937 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถไฟของ รฟท. จำนวน 71,291 คน (เพิ่มขึ้นจาก 16 กรกฎาคม 2565 จำนวน 12,004 คนหรือเพิ่มขึ้น 20.25%) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 29,352 คน และเชิงสังคม 41,939 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 31,033 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 ก.ค.65 จำนวน 3,435 คน หรือเพิ่มขึ้น 12.45%) และผู้โดยสารขาเข้า 40,258 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 ก.ค.65 จำนวน 8,569 คน หรือเพิ่มขึ้น 27.04%)

โดยพบว่าสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 24,128 คน (ผู้โดยสารขาออก 10,232 คน ผู้โดยสารขาเข้า 13,896 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19,822 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,809 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,013 คน) สายเหนือ 16,262 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,198 คน ผู้โดยสารขาเข้า 9,064 คน) สายตะวันออก 7,289 คน (ผู้โดยสารขาออก 2,954 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,335 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,790 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,840 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,950 คน) โดย รฟท.ได้จัดพ่วงตู้เสริมให้เต็มหน่วยลากจูง

2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 582,937 คน (ลดลงจาก 16 กรกฎาคม 2565 จำนวน 73,464 คน หรือลดลง 11.19%) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 33,195 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 10,201 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 18,538 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 152,421 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 368,582 คน โดยผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าจัดขบวนรถไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ไม่มีขบวนรถเสริม

โดยมีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง เมื่อเวลา 04.48 น. ขบวนรถเร็วที่ 168 (กันตัง-กรุงเทพฯ) ขณะวิ่งผ่านหลักกิโลเมตรที่ 96/12 ระหว่างสถานีราชบุรี-บ้านกล้วย ขบวนรถได้เฉี่ยวชนชายไทย อายุ 39 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ แจ้งความ สภ.ราชบุรี ส่งผลให้ดีเซล 4546 คันยกขอพ่วงด้านขวาหัก สามารถทำขบวนต่อไปได้ ขบวนช้าเพิ่มที่เกิดเหตุ 30 นาที และไม่มีรถไฟฟ้าขัดข้อง
กำลังโหลดความคิดเห็น