xs
xsm
sm
md
lg

“แกร็บไบค์วิน”บุกคมนาคม โวยคำสั่งยุติบริการในแอป ยื่น 4 ข้อ ออกกฎหมายรองรับลดผลกระทบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“แกร็บไบค์วิน”บุกคมนาคม ยื่น 4 ข้อลดผลกระทบคำสั่งยุติบริการในแอป ขอขยายเวลา Grab ตัดจากระบบ ผ่อนปรนเงื่อนไขตั้งวิน และกำหนดค่าโดยสารตามค่าครองชีพปัจจุบัน
 
วันที่ 23 มิ.ย.2565 เวลาประมาณ 15.30 น. กลุ่มผู้ขับขี่ GrabBike (win) ประมาณ 300 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือที่กระทรวงคมนาคม เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยุติการให้บริการ GrabBike (win) ภายใน 30 วัน โดย บริษัท แกร็บ ประเทศไทย ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ GrabBike (win) โดยจะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากระบบ และมีการระบุว่าจะยุติการให้บริการในอีก 30 วันข้างหน้า ตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือจากกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่ GrabBike (win) พร้อมด้วย นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมรับหนังสือ
 
นายวิรัช พิมพะนิตย์ กล่าวว่า กลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่ GrabBike (win) ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้กระทรวงฯ แก้ไขและบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ 4 ข้อ คือ 1. ขอให้พิจารณาเลื่อนกำหนดเวลาที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดไว้ 30 วัน ในการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากบริการ GrabBike (win) ออกไปจนกว่า ขบ. จะมีมาตรการรองรับหรือกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน

2. ขอให้มีกฎหมายรองรับผู้ให้บริการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้อง โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดวิน เนื่องจากเสื้อวินมีราคาสูง และหากให้ไปรวมกับวินที่มีอยู่แล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวินและผู้ให้บริการขับขี่รถมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นรถสาธารณะป้ายเหลือง แต่ต้องมีใบขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

3. ขอให้อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. ให้สามารถใช้เกณฑ์ในการวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสารแบบเดียวกับรถแท็กซี่ โดยไม่ต้องแบ่งโซนหรือแบ่งเขต

นายวิรัช กล่าวว่า ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว หรือหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่ GrabBike (win) โดยเร็วต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น